Kokios iš darbdavio gautos išmokos deklaruojamos mėnesinės deklaracijos FR0572 formos A dalyje ir kokios B dalyje?

Atnaujinimo data: 2017-02-22
Ši informacija skelbiama:
[1.4.20.1.2] FR0572 pildymas, pateikimas, tikslinimas, pajamų rūšių...
Registracijos numeris   KD-8688

 

Mėnesinės deklaracijos FR0572 formos A dalies 18 laukelyje deklaruojamos su darbo santykiais susijusios išmokos (pvz. darbo užmokestis, priedai, premijos, ligos pašalpa už pirmas dvi ligos dienas, kompensacija už nepanaudotas atostogas ir kt.) Čia deklaruojamos ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, gautos iš darbdavio, pvz.: dovana, prizai, pašalpos ir pan.

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reglamentuojamas sutartis išmokėtos išmokos, kurios nepriskiriamos su darbo santykiais susijusioms išmokoms (pvz. turto nuomos išmokos,  individualią veiklą vykdančiam darbuotojui darbdavio išmokėtos išmokos, kitos su darbo santykiais nesusijusios ir ne individualios veiklos išmokos ir pan.), išskyrus išmokas už parduotą turtą) deklaruojamos mėnesinės deklaracijos FR0572 formos B dalyje (21 laukelis). Išmokėtos išmokos už parduotą turtą, t. y. nenukirstą mišką, apvaliąją medieną ir netauriųjų metalų laužą deklaruojamos B dalies  24 laukelyje.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. VA-7 DĖL MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO NUO A KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FORMOS, JOS PRIEDŲ FORMŲ BEI JŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO