« Grįžti

Kokios išmokos deklaruojamos mėnesinės deklaracijos FR0572 formos A dalyje ir B dalyje?

Atnaujinimo data: 2017-02-22
Ši informacija skelbiama:
[1.4.20.1.2] FR0572 pildymas, pateikimas, tikslinimas, pajamų rūšių...
Registracijos numeris   KD-7331

 

Mėnesinės deklaracijos FR0572 formos A dalies 18 laukelyje deklaruojamos su darbo santykiais susijusios išmokos, įskaitant išmokas už pirmąsias dvi nedarbingumo dienas, neatėmus GPM, NPD, PNPD ir socialinio draudimo įmokų.

Mėnesinės deklaracijos FR0572 B dalies  21 laukelyje turi būti įrašoma per ataskaitinį mėnesį išmokėtų kitų A klasės išmokų (išskyrus išmokas už gyventojų parduotą turtą), neatėmus GPM, suma (pvz.: už nuomą, autoriniai atlyginimai, dividendai, honorarai, išmokos pagal paslaugų sutartis, sporto ir atlikėjų veiklos ir kt.).

Per ataskaitinį mėnesį išmokėtos išmokos už gyventojų parduotą turtą , t.y.:

  • Nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos išmokos už nenukirstą mišką, apvaliąją medieną ir netauriųjų metalų laužą.
  • Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos išmokos už Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą, kilnojamąjį daiktą kuriam privaloma teisinė registracija, vykdant individualią veiklą per nuolatinę bazę už nenukirstą mišką, apvaliąją medieną ir netauriųjų metalų laužą.

deklaruojamos B dalies  24 laukelyje (suma rašoma, neatėmus GPM).

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. VA-7 DĖL MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO NUO A KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FORMOS, JOS PRIEDŲ FORMŲ BEI JŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO