« Grįžti

Kuriais atvejais deklaracijos FR0572 teikti nereikia?

Atnaujinimo data: 2017-02-22
Ši informacija skelbiama:
[1.4.20.1.2] FR0572 pildymas, pateikimas, tikslinimas, pajamų rūšių...
Registracijos numeris   KD-804

Nuo 2017-01-01 Lietuvos vienetai ir veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje vykdantys užsienio vienetai, kuriuose pagal darbo sutartis dirba darbuotojai (t.y. vienetai, turintys samdomų darbuotojų), išskyrus religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formas  mokesčių administratoriui privalo pateikti net ir tuo atveju, jeigu per ataskaitinį mėnesį gyventojams neišmoka jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų (šiuo atveju deklaracijos FR0572 formos laukeliuose, skirtuose išmokoms ir pajamų mokesčiui deklaruoti, turės būti įrašyti nuliai).

2017 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių ataskaitinį mėnesį nei vieno samdomo darbuotojo neturintys Lietuvos ir užsienio vienetai, kurie per tą mėnesį gyventojams neišmoka jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų, deklaracijos FR0572 formų teikti neprivalės. 

Laikotarpiu iki 2016-12-31 mokestį išskaičiuojantys asmenys deklaracijos FR0572 teikti neprivalo, jei:

1. per mokestinio laikotarpio mėnesį neišmokėjo jokių išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų A klasės pajamoms;

2. per mokestinio laikotarpio mėnesį išmokėjo tik neapmokestinamąsias išmokas, priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms. Tokios išmokos deklaruojamos metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklių nustatyta tvarka.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-01-15 įsakymas Nr. VA-7 "DĖL MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO NUO A KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FORMOS, JOS PRIEDŲ FORMŲ BEI JŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"