Kuris teisės aktas reglamentuoja deklaracijos FR0572 formos, jos priedų FR0572A ir FR0572U laukelių pildymą?

Atnaujinimo data: 2016-11-03
Ši informacija skelbiama:
[1.4.20.1.2] FR0572 pildymas, pateikimas, tikslinimas, pajamų rūšių...
Registracijos numeris   KD-809

 

Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos,  jos priedo FR0572A  ir priedo FR0572U laukelių pildymą reglamentuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. VA-7 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-01-15 įsakymas Nr. VA-7 „DĖL MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO NUO A KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FORMOS, JOS PRIEDŲ FORMŲ BEI JŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"