« Grįžti

Ar laikoma pajamomis natūra ir kokia pajamų apmokestinimo, deklaravimo tvarka, kai individualios įmonės savininkas naudojasi įmonei priklausančiu (arba perduotu pagal įsakymą) automobiliu?

Atnaujinimo data: 2018-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.16.1.2] Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais
[1.4.20.2] Pažyma FR0471 (duomenų teikimas už laikotarpius iki...
Registracijos numeris   KD-6763

 

Jeigu individualios įmonės savininkas nuosavybės teise jam priklausantį automobilį 100 proc. skyrė įmonės veiklai vykdyti ir tokį automobilį naudos asmeniniais tikslais, bus laikoma, kad savininkas gavo pajamų natūra. Naudos apskaičiavimo būdai pasirenkami pagal LR finansų ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr.1K-162 patvirtinto Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo 4 arba 5 punktą.

Individualios įmonės savininko, naudojančio įmonės automobilį asmeniniais tikslais, gauta nauda – pajamos natūra bus B klasės pajamos, kurias įmonė turės deklaruoti metinės gyventojams išmokėtų išmokėtų išmokų deklaracijos GPM312 formoje (iki 2017-12-31 išmokėtoms išmokoms naudojama FR0471 forma).

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-08-29 įsakymas Nr. V-238 „DĖL GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PAGAL MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKĄ PRISKIRIAMŲ B KLASĖS PAJAMOMS, PAŽYMOS FR0471 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  LR Finansų ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1K-162 „DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ NATŪRA, ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"