Ar reikia teikti duomenis mokesčių administratoriui apie išmokas už pakuotes pažymos FR0471 formoje?

Atnaujinimo data: 2015-01-30
Registracijos numeris   KD-8390

 

Mokesčių administratoriui turi būti teikiami duomenis gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formoje  tik apie išmokas už pakuotes, kurioms netaikoma užstato sistema, (įvairios pakuotės stiklo atliekos, PET taros atliekos, skardinės taros atliekos, makulatūra ir pan.), kurios yra didesnės kaip 200 litų (išmokėtas 2014 m. mokestinį laikotarpį) arba 60 eurų (išmokėtas 2015 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį).

Pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą, parduodant prekes pakuotėse, kurioms taikoma pakuočių užstato sistema, pačių pakuočių nuosavybės teisė prekių pirkėjui neperduodama, tos pakuotės lieka gamintojo ar importuotojo nuosavybėje. Užstatas už pakuotę yra garantija, kad pakuotė bus grąžinta, todėl ši pakuotė nelaikoma preke. Atsižvelgiant į tai, teikiant duomenis mokesčių administratoriui apie gyventojams išmokėtas B klasės išmokas pažymos FR0471 formoje, sumų, išmokėtų už pakuočių, kurioms taikoma užstato sistema, supirkimą nurodyti nereikia.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-08-29 įsakymas Nr. V-238 „DĖL GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PAGAL MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKĄ PRISKIRIAMŲ B KLASĖS PAJAMOMS, PAŽYMOS FR0471 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" " I skyrius, 4.2 p.