« Grįžti

Duomenų teikimas apie antstoliams ir advokatams išmokėtas B klasės išmokas

Atnaujinimo data: 2018-01-05
Ši informacija skelbiama:
[1.4.20.0.2] GPM312 pildymas, pateikimas, tikslinimas
[1.4.20.2] Pažyma FR0471 (duomenų teikimas už laikotarpius iki...
Registracijos numeris   KD-5366

Pagal antstolio patvarkymą pervedamos vykdymo išlaidos Sprendimų vykdymo instrukcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 (toliau − Instrukcija), apibrėžtos kaip vykdomosios bylos administravimo išlaidos ir atlygis antstoliui už vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą, dokumentų perdavimą ir teikimą teismo pavedimu. Instrukcijoje numatyta, kad vykdymo išlaidos, sumokėtos ieškotojo ar išieškotos iš skolininko, yra įmokamos į antstolio depozitinę (bet ne į atsiskaitomąją) sąskaitą.

Pagal antstolių patvarkymus išmokas išmokantys asmenys antstoliams perveda bendrą vykdymo procese susidariusioms vykdymo išlaidoms dengti skirtą sumą, todėl išmoką išmokantis asmuo neturi galimybės nustatyti antstoliui išmokėtinų vykdymo išlaidoms skirtų sumų dydžio. Be to, antstolio patvarkyme nėra nurodoma, kieno naudai (antstolio ar išieškotojo) išieškomos vykdymo išlaidos, taigi išmokas išmokantys asmenys neturi galimybių išskirti sumų, priskirtinų antstolių pajamoms, kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 14 dalį.

Išmokas išmokantiems asmenims pagal antstolio patvarkymą į jo nurodytą depozitinę sąskaitą pervedusiems sumas (įskaitant ir iš skolininko ieškotas vykdymo išlaidas), šių sumų Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, GPM312 formoje (iki 2017-12-31 pažymos FR0471 formoje) deklaruoti nereikia. Visas per mokestinį laikotarpį gautas pajamas iš vykdytos veiklos deklaruoti privalo antstoliai metinėje pajamų deklaracijoje (GPM308 formoje), o joje apskaičiuotą pajamų mokestį sumokėti iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 d.

Sumos, pagal vykdomuosius raštus pervedamos kaip vykdymo išlaidos, yra priskiriamos antstolio gautoms pajamoms, kai yra galimybė nustatyti antstoliui išmokėtinų vykdymo išlaidoms skirtų sumų dydį ir šios sumos yra pervedamos į ne antstolio depozitinę sąskaitą, šias išmokas išmokantys asmenys deklaruoja metinės gyventojams išmokėtų išmokų deklaracijos GPM312 formoje (iki 2017-12-31 išmokėtoms išmokoms naudojama  FR0471 forma).

Atlygis advokatams už jų suteiktas paslaugas yra advokato pajamos iš individualios veiklos, kurios pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms.

Jeigu atlygis už advokato paslaugas pervedamas ne paslaugas suteikusiam advokatui, o advokatų kontorai ar profesinei bendrijai, kurioje advokatas dirba, tokie duomenys pažymoje neteikiami. Informaciją mokesčių administratoriui apie advokatui išmokėtas B klasės išmokas tokiu atveju turi pateikti jas tiesiogiai advokatui išmokėjęs (paskirstęs) subjektas – profesinė bendrija. Partnerystės pagrindais įsteigta advokatų kontora, kuri nėra juridinis asmuo, pažymos mokesčių administratoriui teikti neturi.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-08-29 įsakymas Nr. V-238 „DĖL GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PAGAL MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKĄ PRISKIRIAMŲ B KLASĖS PAJAMOMS, PAŽYMOS FR0471 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"