« Grįžti

Kaip įmonė turi deklaruoti gyventojui išmokėtą išmoką pagal verslo liudijimą, kai gyventojo vykdoma veikla pagal verslo liudijimą ir įmonės vykdoma (įregistruota) veikla sutampa?

Atnaujinimo data: 2018-01-11
Ši informacija skelbiama:
[1.4.20.0.2] GPM312 pildymas, pateikimas, tikslinimas
[1.4.20.2] Pažyma FR0471 (duomenų teikimas už laikotarpius iki...
Registracijos numeris   KD-8773

 

Kai gyventojo vykdoma veikla pagal verslo liudijimą ir įmonės vykdoma (įregistruota) veikla sutampa, gyventojo gautos pajamos prilyginamos pajamoms, gautoms iš įregistruotos individualios veiklos pagal pažymą, kurios priskiriamos B klasės išmokoms.

Išmokas išmokėjusi įmonė turi pateikti metinės gyventojams išmokėtų išmokų deklaracijos GPM312 formą (iki 2017-12-31 išmokėtoms išmokoms naudojama FR0471 forma), nurodant 93 pajamų rūšies kodą.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-08-29 įsakymas Nr. V-238 „Dėl gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo