« Grįžti

Kaip įmonė turi nurodyti išmokas FR0471 formoje, kai sumoka avansą už atliktas paslaugas individualią veiklą pagal pažymą vykdančiam ir pajamas pagal kaupimo principą pripažįstančiam gyventojui vienais metais, o PVM sąskaitą faktūrą gyventojas išrašo kitais metais?

Atnaujinimo data: 2015-12-09
Registracijos numeris   KD-8393

 

Situacija Nr.1  Gyventojas, PVM mokėtojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą ir pajamas iš šios veiklos pripažįstantis pagal kaupimo apskaitos principą, atliko paslaugas įmonei. Įmonė sumokėjo avansą už paslaugas 2014 metais, o gyventojas PVM sąskaitą faktūrą už suteiktą paslaugą  išrašė  2015 metais. Kaip įmonei pateikti  duomenis (FR0471 formoje) apie gyventojui išmokėtas sumas?

Atsakymas. Duomenys apie išmokas individualią veiklą vykdantiems gyventojams, pajamas iš šios veiklos pripažįstantiems pagal kaupimo apskaitos principą, turi būti įrašomi FR0471 formoje to mokestinio laikotarpio, kurį buvo išrašyta PVM sąskaita -faktūra arba sąskaita faktūra, įforminant šių prekių tiekimą ar paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos teritorijoje.  Šios  nuostatos taikomos užpildant 2015 m. ir vėlesnio mokestinio laikotarpio FR0471 formą. Vadinasi, PVM sąskaitą faktūrą už suteiktą paslaugą išrašius 2015 metais, duomenys apie gyventojui išmokėtą išmoką turi būti pateikiami 2015 m. mokestinio laikotarpio FR0471 formoje. Tam, kad vienos išmokos duomenys nebūtų nurodyti du kartus,  išmoką reikia deklaruoti tik vieną kartą – kaip išmokėtą 2015 m. mokestiniu laikotarpiu.

Situacija Nr. 2

Įmonė iš gyventojo sąskaitą ir prekę gavo 2014 m. lapkričio mėnesį (priskiriama gyventojo B klasės pajamoms). Pagal sutartį su minėtu gyventoju visi pinigai už prekę buvo išmokėti 2015 m. vasario mėnesį. Gyventojas deklaruoja savo pajamas, taikydamas kaupimo principą.

Kada įmonė turi (turėjo) deklaruoti minėtą išmoką: ar pažymoje FR0471 už 2014 metus (teikti ją pavėluotai), ar už 2015 metus?

Atsakymas. Sąskaitą-faktūrą išrašius 2014 m. (kai dar negaliojo Taisyklių 16 punkto  nuostata dėl Taisyklių 16 punkto pakeitimo), o apmokėjus 2015 m., duomenis apie išmoką rekomenduojama deklaruoti 2015 m. mokestinio laikotarpio FR0471 formoje.

Situacija Nr. 3

Gyventojas vykdo individualią veiklą pagal pažymą ir teikia įmonei paslaugas, sąskaitas už suteiktas paslaugas išrašo iš karto jas atlikęs. Įmonė 2014 metais vėlavo atsiskaityti su gyventoju ir skolą už 2014 m. jo išrašytas sąskaitas už atliktas paslaugas išmokėjo 2015 metais. 2015 m. atsiskaitymai vyko laiku, t. y. įmonė už 2015 m. minėto gyventojo išrašytas sąskaitas už jo atliktas paslaugas apmokėjo iš karto.

Įmonė minėtas išmokas, gyventojui išmokėtas 2015 m. (tarp jų ir skolas už 2014 m.), deklaruoja kas mėnesį mėnesinėje pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijoje (FR0572). O gyventojas savo pajamas ir sąnaudas pripažįsta kaupimo principu.

Kaip gyventojas turėjo deklaruoti pavėluotai (2015 m.) iš įmonės gautas išmokas už 2014 m. išrašytas savo sąskaitas už įmonei suteiktas paslaugas?

Atsakymas.

Atsižvelgiant į tai, kad gyventojas taiko kaupimo apskaitos principą, pavėluotai (2015 m.) iš įmonės gautas išmokas jis turi deklaruoti 2014 m. mokestinio laikotarpio Metinėje pajamų deklaracijoje (GPM308 formoje).

Pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką individualios veiklos pajamos (išskyrus gautas iš asmens, susijusios su gyventojo darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais) yra priskiriamos B klasės pajamoms, todėl (jeigu išmokas išmokėjo ne minėtas asmuo) duomenys apie išmokėtas išmokas turi būti deklaruojami FR0471 formoje. Atsižvelgiant į tai, Mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija (FR0572 forma) turi būti patikslinta, o duomenys įrašomi 2015 m. mokestinio laikotarpio FR0471 formoje.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-08-29 įsakymas Nr. V-238 „Dėl gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"