« Grįžti

Kokiais būdais, kada turi būti pateikta bei tikslinama FR0471 forma?

Atnaujinimo data: 2016-10-31
Registracijos numeris   KD-944

PATEIKIMAS:

Pagal GPMĮ 33 straipsnio 2 dalį FR0471 formą mokesčių administratoriui privalo pateikti:

1. Lietuvos vienetas,

2. užsienio vieneto, vykdančio veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje, įgaliotas asmuo,

3. nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje, arba jo įgaliotas asmuo.

Pagal GPMĮ 33 straipsnio 2 dalį FR0471 formos mokesčių administratoriui turi būti pateikiamos pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų kalendorinių metų,  vasario 1 dienos.

Lietuvos juridiniai asmenys FR0471 formą privalo pateikti elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema.

Kiti išmokas išmokantys asmenys FR0471 formą gali pateikti  tiesiogiai  AVMI arba atsiųsti paštu į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių, adresu: Neravų g. 8, Druskininkai.

TIKSLINIMAS:

 Išmokas išmokantis asmuo pateiktos FR0471 formos  duomenis gali tikslinti, pateikdamas mokesčių administratoriui naujai užpildytą FR0471 formą ir jos papildomus lapus to mokestinio laikotarpio (metų), kurio duomenis tikslina.

FR0471 forma ir jos papildomi lapai turi būti tikslinami:

1. kai gyventojas išmokas išmokančiam asmeniui grąžina už jį į biudžetą sumokėtą pajamų mokestį,

2. kai išmokas išmokantis asmuo pastebi pateiktoje FR0471 formoje ir (ar) jos papildomuose lapuose esančias klaidas,

3. kai išmokas išmokantis asmuo gauna mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje FR0471 formoje ir (ar) jos papildomuose lapuose esančias klaidas (toliau – informacinis pranešimas).

Tikslinant 2010 m., 2011 m., 2012 m. ir 2013 m. mokestinių laikotarpių duomenis, turi būti užpildoma FR0471 formos 4 versija, o tikslinant 2014 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių duomenis – FR0471 formos 5 versija.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-08-29 įsakymas Nr. V-238 "DĖL GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PAGAL MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKĄ PRISKIRIAMŲ B KLASĖS PAJAMOMS, PAŽYMOS FR0471 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO" V d. 39 p.