« Grįžti

Kurios išmokos turi būti nurodomos FR0471 formoje?

Atnaujinimo data: 2016-10-08
Registracijos numeris   KD-916

Išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas B klasės pajamoms, išmokantys asmenys FR0471 formoje privalo pateikti duomenis:

Išmokos išmokėjimo data

 

Išmokos rūšis

2011-2013 m

2014 m

2015 m ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais

Apie vienkartinių išmokų sumas (pvz.: pagal verslo liudijimą, pagal individualios veiklos pažymą, parduotą žemės ūkio produkciją ir kt.)

 

Bet kokio dydžio

Bet kokio dydžio

Bet kokio dydžio

Apie vienkartines miško gėrybių pardavimo sumas, kurios yra didesnės kaip

320 Lt

320 Lt 100 Eur

Apie vertybinių popierių pardavimą (įskaitant išvestines finansines priemones)

Bet kokio dydžio

Bet kokio dydžio

Bet kokio dydžio

Apie vienkartines kito turto pardavimo (išskyrus kilnojamąjį, kuriam privaloma teisinė registracija ir nekilnojamąjį turtą) sumas, kurios yra didesnės kaip

200 Lt

200 Lt 60 Eur

Apie tiesiogines išmokas pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą bei kitus teisės aktus, kurios yra didesnės kaip

10 000 Lt

10 000 Lt

3000 Eur

Apie nuolatiniams gyventojams išmokėtas privalomai registruotino kilnojamojo daikto pardavimo išmokas

Bet kokio dydžio

Bet kokio dydžio

 

Bet kokio dydžio

Pavėluoto mokėjimo palūkanos, numatytos atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose

Bet kokio dydžio 2000 Lt  600 Eur
Pagal paslaugų kvitą gautos pajamos (išmokėtos nuo 2013 m. balandžio 1 d.) Bet kokio dydžio Bet kokio dydžio Bet kokio dydžio

Apie nuolatiniams gyventojams išmokėtas nekilnojamojo daikto pardavimo išmokas

Bet kokio dydžio

Bet kokio dydžio

Bet kokio dydžio

Apie vienkartines azartinių lošimų išmokas didesnes kaip

3500 Lt

1000 Eur

1000 Eur

Apie vienkartines loterijų laimėjimų išmokas didesnes kaip

3500 Lt

1000 Eur

1000 Eur

 

Duomenys apie nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas B klasės pajamoms, turi būti įrašomi FR0471 formoje ir jos papildomame FR0471P formos lape.

Duomenys apie nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas tokias išmokas turi būti įrašomi FR0471 formos papildomame FR0471PU formos lape ir pateikiami, neatsižvelgiant į tai, ar tokios išmokos pagal GPMĮ 5 straipsnio 4 dalį yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas, ar ne.


 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-08-29 įsakymas Nr. V-238 „„ DĖL GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PAGAL MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKĄ PRISKIRIAMŲ B KLASĖS PAJAMOMS, PAŽYMOS FR0471 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 4, 5 p.