« Grįžti

Ar gyventojas, kuris galutinai išvyko iš Lietuvos, gali būti laikomas / nelaikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju?

Atnaujinimo data: 2016-11-09
Ši informacija skelbiama:
[1.4.4.1] Nuolatinis gyventojas
[1.4.4.2] Nenuolatinis gyventojas
Registracijos numeris   KD-428

Gyventojas yra laikomas galutinai išvykstančiu iš Lietuvos, jeigu jis tenkina Fizinio asmens galutinio išvykimo iš Lietuvos kriterijus, kurie yra patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 302.

1. Gyventojas, kuris ne mažiau kaip tris vieną paskui kitą einančius kalendorinius metus buvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, kalendoriniais metais galutinai išvyksta iš Lietuvos, tais metais Lietuvoje išbuvęs mažiau kaip 183 dienas, nuolatiniu Lietuvos gyventoju yra laikomas iki galutinio išvykimo iš Lietuvos dienos.

Asmuo laikomas galutinai išvykstančiu iš Lietuvos, kai nutrūksta jo asmeniniai, socialiniai, ekonominiai ryšiai su Lietuva arba kitaip išnyksta arba pasibaigia jo buvimo Lietuvoje pagrindas.

Asmuo nelaikomas galutinai išvykstančiu iš Lietuvos, jei jis išvykimo mokestiniu laikotarpiu yra kontroliuojamojo užsienio apmokestinamojo vieneto, kurio pajamos arba jų dalis yra asmens pozityviosios pajamos, kontroliuojantis asmuo.

2. Gyventojas, kuris ne mažiau kaip tris vieną paskui kitą einančius kalendorinius metus buvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, kalendoriniais metais galutinai išvyksta iš Lietuvos į tikslinę teritoriją, neatsižvelgiant į tai, kiek dienų išvykimo iš Lietuvos metais jis išbūna Lietuvoje, yra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju visus galutinio išvykimo iš Lietuvos metus ir dar du po jų einančius kalendorinius metus, jeigu:

- tuos trejus metus jis yra personalinės įmonės Lietuvoje savininkas arba

- valdo daugiau kaip 25 proc. Lietuvos vieneto akcijų (dalių, pajų), arba

- daugiau kaip 30 proc. savo metinių pajamų (kiekvienais iš tų trijų metų) jis gauna iš šaltinio Lietuvoje.

Tikslinių teritorijų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 4 str. 3-4 d.