« Grįžti

Ar gyventojas, kuris netenkina nuolatiniam Lietuvos gyventojui taikomų kriterijų, gali kreiptis į mokesčių administratorių, kad būtų pripažintas nuolatiniu Lietuvos gyventoju?

Atnaujinimo data: 2016-11-09
Ši informacija skelbiama:
[1.4.4.1] Nuolatinis gyventojas
[1.4.4.2] Nenuolatinis gyventojas
Registracijos numeris   KD-461

 

Gyventojas, kuris netenkina nuolatiniam Lietuvos gyventojui taikomų kriterijų, gali kreiptis  į  mokesčių administratorių, kad būtų pripažintas nuolatiniu Lietuvos gyventoju.

Remiantis GPMĮ 4 straipsnio 5 dalies nuostatomis, asmuo gali būti pripažintas nuolatiniu Lietuvos gyventoju tik tuo atveju, jeigu jis tais metais, už kuriuos prašo jį pripažinti nuolatiniu Lietuvos gyventoju, gavo ne mažiau kaip 90 proc. pajamų iš šaltinio Lietuvoje. Į šias iš šaltinio Lietuvoje gyventojo gautas pajamas neturi būti įtraukiamos tokios pajamos, kurios pagal GPMĮ 17 straipsnio nuostatas yra neapmokestinamos pajamų mokesčiu, ir tokios pajamos, kurioms taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje nustatytos pajamų mokesčio lengvatos (pvz., sutartyje tam tikroms pajamų rūšims (palūkanoms, honorarams, dividendams) apmokestinti prie pajamų šaltinio nustatytas pajamų mokesčio tarifas, kuris yra mažesnis negu GPMĮ toms pajamoms apmokestinti taikomas mokesčio tarifas).

Gyventojas (neatsižvelgiant į tai, ar jis gyvena Lietuvoje, ar užsienio valstybėje), kuris kalendoriniais metais gavo ne mažiau kaip 90 proc. pajamų iš šaltinio Lietuvoje ir pageidauja tapti nuolatiniu Lietuvos gyventoju, turi užpildyti Prašymo pripažinti nuolatiniu Lietuvos gyventoju FR0565 formą, patvirtintą VMI prie FM viršininko 2003 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.V-294 ir šią formą bei dokumentus, įrodančius, kad ne mažiau kaip 90 proc. savo metinių pajamų gavo iš šaltinio Lietuvoje, pateikti Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 4 str. 1 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-11-11 įsakymas Nr. V-294 „DĖL PRAŠYMO PRIPAŽINTI NUOLATINIU LIETUVOS GYVENTOJU FR0565 FORMOS, JOS PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"