Iki kada nuolatiniu Lietuvos gyventoju tapęs asmuo turi pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją ir sumokėti pajamų mokestį?

Atnaujinimo data: 2016-09-09
Ši informacija skelbiama:
[1.4.4.1] Nuolatinis gyventojas
Registracijos numeris   KD-453

Fizinis asmuo, kuris atvyksta į Lietuvą ir joje ištisai arba su pertraukomis išbūna 280 arba daugiau dienų vienas paskui kitą einančiais mokestiniais laikotarpiais (kalendoriniais metais) ir bet kuriuo vienu iš šių mokestinių laikotarpių (kalendorinių metų) ištisai arba su pertraukomis Lietuvoje išbūna ne mažiau kaip 90 dienų yra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju abejais buvimo Lietuvoje mokestiniais laikotarpiais (kalendoriniais metais). Toks asmuo antruoju buvimo Lietuvoje mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) iki gruodžio 31 d.  turi pateikti nuolatinio Lietuvos gyventojo metinę pajamų deklaraciją už pirmąjį atvykimo į Lietuvą ir buvimo joje mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) ir joje deklaruoti visas tokiu mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) gautas pajamas bei nuo jų į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėtą (mokėtiną) pajamų mokestį. Pajamų, kurias toks asmuo gavo pirmuoju buvimo Lietuvoje mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais), mokestis turi būti sumokėtas iki deklaracijos pateikimo termino pabaigos, t. y. iki gyventojo antrojo po atvykimo į Lietuvą mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) gruodžio 31 d.

Pavyzdys

2015 m. gegužės 14 d. nuolatinis užsienio valstybės gyventojas atvyksta į Lietuvą ir išvyksta joje išbuvęs 95 dienas. 2016 metais tas pats asmuo vėl atvyksta į Lietuvą ir joje išbuvęs 185 dienas jau yra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju 2015 ir 2016 metais. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai toks gyventojas turi pateikti nuolatinio Lietuvos gyventojo metinę pajamų deklaraciją už 2015 metus ir joje deklaruoti visas 2015 metais tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse gautas pajamas bei nuo jų apskaičiuotą ir į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėtą (mokėtiną) pajamų mokestį. Pajamų mokestis nuo tokių deklaruotų pajamų į Lietuvos Respublikos biudžetą turi būti sumokėtas iki 2016 m. gruodžio 31 d.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 28 str.