« Grįžti

Kaip skaičiuojamos gyventojo Lietuvoje išbūtos dienos?

Atnaujinimo data: 2016-11-27
Ši informacija skelbiama:
[1.4.4.1] Nuolatinis gyventojas
[1.4.4.2] Nenuolatinis gyventojas
Registracijos numeris   KD-429

 

Į Lietuvą atvykusio gyventojo Lietuvoje išbūtos dienos skaičiuojamos remiantis Fizinio asmens, kuris Lietuvoje išbūna ištisai arba su pertraukomis 90, 183 ir 280 dienų, šių laikotarpių apskaičiavimo taisyklėmis, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 300 .

Lietuvoje išbūtomis dienomis yra laikomos: 1) atvykimo diena, 2) visos šalyje išbūtos (darbo, poilsio, švenčių) dienos, įskaitant Lietuvoje praleistas atostogų dienas, 3) išvykimo iš Lietuvos diena.

Į laikotarpį, apskaičiuojamą siekiant nustatyti, ar asmuo yra nuolatinis Lietuvos gyventojas, neįtraukiamas laikas, kurį asmuo faktiškai išbuvo Lietuvoje, jei:

1. asmuo negalėjo išvykti iš Lietuvos dėl savo, sutuoktinio arba savo nepilnamečių vaikų arba įvaikių ligos, su sąlyga, kad toks laikotarpis truko ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų. Jeigu asmuo gydėsi ligoninėje arba kitoje stacionarioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, šis laikotarpis gali būti pratęstas, iki asmuo bus išrašytas iš ligoninės;

2. asmuo negalėjo išvykti iš Lietuvos dėl sutuoktinio arba savo nepilnamečių vaikų arba įvaikių mirties, su sąlyga, kad toks laikotarpis truko ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų.

3. asmuo vyko per Lietuvą tranzitu, keliaudamas iš vienos užsienio valstybės į kitą, jei šio tranzito laikas neviršijo 48 valandų;

4. asmuo, vykęs per Lietuvą tranzitu, negalėjo išvykti iš Lietuvos dėl priverstinio sustojimo, jeigu jis pateikė priverstinį sustojimą patvirtinančius dokumentus.

Teisės aktai
LRS  LR Finansų ministro 2002-09-25 įsakymas Nr.300 "DĖL FIZINIO ASMENS, KURIS LIETUVOJE IŠBŪVA IŠTISAI AR SU PERTRAUKOMIS 90, 183 IR 280 DIENŲ, ŠIŲ LAIKOTARPIŲ APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"