Kuriais atvejais asmuo, tenkinantis nuolatiniam Lietuvos gyventojui apibrėžti nustatytus kriterijus, laikomas nenuolatiniu Lietuvos gyventoju?

Atnaujinimo data: 2016-09-09
Ši informacija skelbiama:
[1.4.4.2] Nenuolatinis gyventojas
Registracijos numeris   KD-430

 

Nuolatiniu Lietuvos gyventoju nebus laikomas užsienio valstybės pilietis, kuris atvyksta į Lietuvą ir:

1) dirba Lietuvos Respublikoje esančioje užsienio valstybės diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje ar tarptautinės organizacijos atstovybėje ir yra tos užsienio valstybės diplomatas arba minėtos atstovybės ar įstaigos administracinio techninio bei aptarnaujančio personalo narys,

2) su darbo santykiais susijusias pajamas už darbą Lietuvoje gauna iš užsienio valstybės, jos politinio ar teritorinio administracinio padalinio arba vietos valdžios,

3) vienintelis jo atvykimo į Lietuvą tikslas – Lietuvoje yra registruota ir per nuolatinę bazę vykdoma individuali veikla.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 4 str. 2 d.