Kurios pajamos priskiriamos A klasės pajamoms?

Atnaujinimo data: 2018-01-10
Registracijos numeris   KD-2012 A klasės pajamoms priskiriamos: 1. iš Lietuvos vieneto, iš užsienio vieneto per jo...

Kurios pajamos priskiriamos B klasės pajamoms?

Atnaujinimo data: 2018-01-10
Registracijos numeris   KD-2013 Gyventojo gautos pajamos, kurių negalima priskirti A klasės pajamoms, laikomos B klasės...

Ar pagal preliminarias turto pirkimo–pardavimo sutartis gautos sumos laikomos gyventojo pajamomis?

Atnaujinimo data: 2016-03-16
Registracijos numeris   KD-593   Gyventojo pagal preliminarias turto pirkimo–pardavimo sutartis, kuriose numatyta, kad...

Nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas

Atnaujinimo data: 2014-12-17
Registracijos numeris   KD-607   Nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas yra tiek Lietuvos Respublikoje, tiek...

Kurios nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos laikomos turinčiomis šaltinį Lietuvoje?

Atnaujinimo data: 2014-12-16
Registracijos numeris   KD-621   1) bet kokios veiklos Lietuvoje pajamos; Gyventojo iš bet kokios veiklos (darbo...

Kurios gyventojo gautos pajamos nėra laikomos pajamomis ir nėra pajamų mokesčio objektas?

Atnaujinimo data: 2014-12-14
Registracijos numeris   KD-7353 Pajamos – tai visas per mokestinį laikotarpį gyventojo gautas atlygis už jo atliktus darbus,...

Ar avansu gautos sumos laikomos gyventojo pajamomis?

Atnaujinimo data: 2014-03-16
Registracijos numeris   KD-591   Pagal sudarytas sutartis už atliekamus darbus ar teikiamas paslaugas, perduodamas ar...