« Grįžti

Ar pagal preliminarias turto pirkimo–pardavimo sutartis gautos sumos laikomos gyventojo pajamomis?

Atnaujinimo data: 2016-03-16
Ši informacija skelbiama:
[1.4.5.1] Nuolatinio gyventojo
[1.4.8.29.1.3] Pardavimo pajamų apskaičiavimas
Registracijos numeris   KD-593

 

Gyventojo pagal preliminarias turto pirkimo–pardavimo sutartis, kuriose numatyta, kad potencialus turto pirkėjas iki turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo turi teisę tuo turtu naudotis, gautos sumos yra laikomos gyventojo gautomis pajamomis už turto nuomą ir apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Kai turto pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma, gyventojo pagal preliminariąją turto pirkimo–pardavimo sutartį gautos sumos turi būti perkvalifikuojamos į turto pardavimo pajamas (nuo kurių pajamų mokestis gali būti perskaičiuojamas atimant su to turto įsigijimu susijusias išlaidas).

Tais atvejais, kai gyventojas pagal preliminarias turto pirkimo–pardavimo sutartis, kuriose numatyta, kad potencialus turto pirkėjas iki turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo neįgyja teisės tuo turtu naudotis, gautos sumos yra laikomos gyventojo gautomis turto pardavimo pajamomis.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 2 str. 14 d.