Kurios pajamos priskiriamos A klasės pajamoms?

Atnaujinimo data: 2018-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.5.1] Nuolatinio gyventojo
[1.4.5.2] Nenuolatinio gyventojo
Registracijos numeris   KD-2012

A klasės pajamoms priskiriamos:

1. iš Lietuvos vieneto, iš užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę ir iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per nuolatinę bazę gautos pajamos:

- už parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn atliekas (nuo 2018-01-01);

- su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;

- nenuolatinio Lietuvos gyventojo - neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio – pajamos, gautos iš šio neribotos civilinės atsakomybės vieneto;

- nenuolatinio Lietuvos gyventojo - mažosios bendrijos nario – pajamos, gautos iš šios mažosios bendrijos;

- nenuolatinio Lietuvos gyventojo palūkanos (nuo 2014 m. sausio 1 d). 

- nuolatinio ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo – nesančio mažosios bendrijos nariu – pajamos, gautos iš mažosios bendrijos pagal civilinę paslaugų sutartį;

- sporto veiklos pajamos;

- atlikėjų veiklos pajamos;

- darbdavio savo darbuotojui išmokamos apmokestinamosios individualios veiklos pajamos, įskaitant ir individualios žemės ūkio veiklos pajamas (iki 2017-12-31);

- honorarai;

- pajamos iš kūrybos, gautos pagal autorines sutartis (jei tai ne individualios veiklos pajamos);

- turto nuomos pajamos (jei tai ne  veiklos, vykdomos įsigijus verslo liudijimą, pajamos);

- nenuolatinio Lietuvos gyventojo gautos ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija (pvz., automobilis) ir šis daiktas yra (privalo būti) įregistruotas Lietuvoje;

- nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos už parduotą nekilnojamąjį daiktą (pvz., pastatas, žemė), esantį Lietuvoje;

- individualios ir ne individualios veiklos pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nenukirstą mišką, apvaliąją medieną, netauriųjų metalų laužą.

- MB, išmokamos sumos MB vadovui (ne nariui) pagal paslaugų sutartį;

- kitos  B klasei nepriskiriamos pajamos.

2.  iš nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos tokios pajamos:

- su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;

-sporto veiklos pajamos;

-atlikėjo veiklos pajamos;

-palūkanos;

-honorarai;

- iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio individualią netauriųjų metalų laužo supirkimo veiklą, už parduotą arba kitaip perleistą nuosavybėn netauriųjų metalų laužą  gautos pajamos.  Nuo 2018-01-01 vartojama sąvoka „atliekos";

- už nekilnojamų pagal prigimtį daiktų nuomą gautos  pajamos iš individualią veiklą vykdančio nuolatinio Lietuvos gyventojo (nuo 2018-01-01);

 - kitos B klasei nepriskiriamos pajamos.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 22 str. 1-2 d.