« Grįžti

Kokios pajamos, kurios yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas, priskiriamos iš šaltinio Lietuvoje gautoms A klasės pajamoms?

Atnaujinimo data: 2013-07-13
Ši informacija skelbiama:
[1.4.5.2] Nenuolatinio gyventojo
Registracijos numeris   KD-598   Data   2013.07.13

Pajamos, kurios yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas, priskiriamos iš šaltinio Lietuvoje gautoms A klasės pajamoms:

1. Iš Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje gautos:

- palūkanos ir honorarai;

- su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;

- sporto veiklos pajamos ir atlikėjo veiklos pajamos.

2. Iš Lietuvos vieneto, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje gautos:

- pajamos už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, esančio Lietuvoje, nuomą;

- pajamos už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą, taip pat kilnojamąjį Lietuvoje registruojamą daiktą;

3. Iš Lietuvos vieneto gautos pajamos   iš   paskirstytojo   pelno ir išmokos valdybos ir stebėtojų tarybos nariams. Ši nuostata taikoma apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas. Nenuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio objektui  priskiriamos visos iš Lietuvos įmonių tų įmonių stebėtojų tarybos bei valdybos narių gaunamos išmokos nepriklausomai nuo jų išmokėjimo periodiškumo.

4. Nenuolatinių Lietuvos gyventojų gaunamos palūkanos iš Lietuvos vieneto, iš užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę ir iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę.

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2012 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas nenuolatinių Lietuvos gyventojų – individualių įmonių savininkų ir ūkinių bendrijų tikrųjų narių iš įmonių ar bendrijų gautos pajamos iš paskirstytojo pelno laikomos pajamų mokesčio objektu Lietuvoje ir pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos A klasės pajamoms. Nuo 2012-09-01 nenuolatinio Lietuvos gyventojo  ir mažosios bendrijos nario iš bendrijos gautos pajamos iš paskirstytojo pelno taip pat laikomos pajamų mokesčio objektu Lietuvoje ir pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos A klasės pajamoms.

Svarbu. Laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. nenuolatinio Lietuvos gyventojo – individualios įmonės savininko ir ūkinės bendrijos nario iš individualios įmonės ar bendrijos gautos pajamos pagal GPMĮ nustatytą mokesčio sumokėjimo tvarką laikytinos B klasės pajamomis, nuo kurių sumokėti 15 proc. pajamų mokestį bei pateikti nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formą  per 25 dienas nuo š. m. rugsėjo 1 dienos privalo pats nenuolatinis Lietuvos gyventojas.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 5 str. 4 d.
LRS  GPMĮ 22 str. 2 d.