Kokios pajamos, kurios yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas, priskiriamos iš šaltinio Lietuvoje gautoms B klasės pajamoms?

Atnaujinimo data: 2011-06-09
Ši informacija skelbiama:
[1.4.5.2] Nenuolatinio gyventojo
Registracijos numeris   KD-600   Data   2011.06.09

Pajamos, kurios yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas ir priskiriamos iš šaltinio Lietuvoje gautoms B klasės pajamoms, yra:

1. Iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje bei iš nenuolatinio  Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje gautos pajamos už nekilnojamojo turto, esančio Lietuvoje, nuomą.

2. Iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę už veiklą Lietuvoje gautos:

- su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos ;

- sporto veiklos ir atlikėjo veiklos pajamos.

3. Iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę už parduotą Lietuvoje esantį nekilnojamąjį ir Lietuvoje registruojamą kilnojamąjį turtą gautos pajamos.

4. Laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. nenuolatinio Lietuvos gyventojo – neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio iš šio vieneto gautos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos laikomos B klasės pajamomis.

 

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 5 str. 4 d.