« Grįžti

Kurios pajamos priskiriamos B klasės pajamoms?

Atnaujinimo data: 2018-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.5.1] Nuolatinio gyventojo
[1.4.5.2] Nenuolatinio gyventojo
Registracijos numeris   KD-2013

Gyventojo gautos pajamos, kurių negalima priskirti A klasės pajamoms, laikomos B klasės pajamomis, įskaitant:

- individualios veiklos pajamas, gautas iš darbdavio (nuo 2018-01-01);

- azartinių lošimų ir loterijų laimėjimų pajamas;

- nuo 2013 m. balandžio l d. - pajamas, gautas iš juridinių ir fizinių asmenų kaip atlygis už paslaugas pagal paslaugų kvitą.

- bet kokios rūšies pajamas, gautas iš užsienio valstybių vienetų (ne per nuolatinę buveinę), esančių užsienyje, ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų (ne per nuolatinę bazę), įskaitant nuolatinių Lietuvos gyventojų gaunamas pajamas iš užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų;

- iš nuolatinio Lietuvos gyventojo gautas pajamas (išskyrus su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas, sporto veiklos, atlikėjų veiklos pajamas, palūkanas ir honorarus, taip pat iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio individualią atliekų supirkimo veiklą, už parduotas arba kitaip perleistas nuosavybėn atliekas gautas individualios ir ne individualios veiklos pajamas);

- nuolatinio Lietuvos gyventojo - neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio - pajamas, gautas iš šio neribotos civilinės atsakomybės vieneto;

- nuolatinio Lietuvos gyventojo - mažosios bendrijos nario - pajamas, gautas iš šios mažosios bendrijos;

- individualios veiklos pajamas (išskyrus sporto ir atlikėjų veiklos pajamas, individualios veiklos pajamas, gautas už parduotą arba kitaip perleistą nuosavybėn nenukirstą mišką, apvaliąją medieną, atliekas, taip pat darbdavio savo darbuotojui išmokamas  individualios veiklos pajamas įsigijus verslo liudijimą);

- pajamas iš išvestinių finansinių priemonių realizavimo ir/arba pajamas iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn;

- nuolatinio Lietuvos gyventojo ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas (išskyrus, pajamas, gautas už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nenukirstą mišką, apvaliąją medieną, atliekas);

- nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas (išskyrus turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, pajamas, gautas už parduotą nekilnojamąjį daiktą, taip pat pajamas, gautas už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nenukirstą mišką, apvaliąją medieną, atliekas);

-nuolatinio Lietuvos gyventojo palūkanų pajamos;

- kitas A klasei nepriskiriamas pajamas.

 Atkreiptinas dėmesys, kad skirstant gyventojo pajamas į klases, reikia  išnagrinėti, ar tam tikra rūšis visiškai atitinka GPMĮ 22 str. 2 dalyje nustatytus kriterijus.

Pavyzdys:

Lietuvos vienetas nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmoka:

1) darbo užmokestį,

2) sumas už advokato suteiktas teisines paslaugas,

3) sumas, už parduotą televizorių,

4) sumas, už parduotą automobilį,

5) išmokas pagal verslo liudijimą – už iš jo įsigytą jo pagamintą produkciją,

6) mažoji bendrija  - pajamas mažosios bendrijos nariui iš paskirstytojo pelno;

7) atlygį už suteiktas paslaugas pagal paslaugų kvitą;

8) sporto veiklos pajamas;

9) palūkanas už suteiktą paskolą.

Šiuo atveju B klasės pajamoms priskiriamos šio pavyzdžio 2 – 7, 9 punktuose nurodytos išmokos.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 22 str. 1-3 d.