« Grįžti

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas

Atnaujinimo data: 2013-12-30
Ši informacija skelbiama:
[1.4.5.2] Nenuolatinio gyventojo
Registracijos numeris   KD-3139

 

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas, tai:

1. nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos, gautos vykdant individualią veiklą Lietuvoje per nuolatinę bazę (įskaitant ir užsienio valstybėse gautas pajamas, susijusias su šia veikla ir todėl priskiriamas nuolatinei bazei),

2. ne per nuolatinę bazę gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje:

1) nuo 2013-12-30 – palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius; iki 2013-12-29-palūkanos;

2) nuo 2014-01-01 – Iš Lietuvos vieneto gautos pajamos   iš   paskirstytojo   pelno ir išmokos valdybos ir stebėtojų tarybos nariams. Ši nuostata taikoma apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas. Vadinasi, nuo 2014 m. sausio 1 dienos nenuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio objektui yra priskiriamos visos iš Lietuvos įmonių tų įmonių stebėtojų tarybos bei valdybos narių gaunamos išmokos nepriklausomai nuo jų išmokėjimo periodiškumo. Galioja iki 2013-12-31: pajamos iš paskirstytojo pelno ir metinės išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.

3) pajamos už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, esančio Lietuvoje, nuomą;

4) honorarai, įskaitant atvejus, kai perleidžiama kompiuterio programa,  jei yra perleidžiamas ne autorių teise apsaugotas daiktas, o kompiuterio programoje yra suteikiamos šios teisės:1) teisė daryti kompiuterio programos kopijas, turint tikslą jas viešai platinti ar kitaip perduoti nuosavybėn, išnuomoti arba paskolinti, arba 2) teisė rengti išvestines kompiuterio programas, kurios remiasi autorių teise apsaugota kompiuterio programa, arba 3) teisė viešai demonstruoti kompiuterio programą.

5) su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (taip pat ir individualios įmonės savininko pajamos, deklaruotos pajamų rūšies kodu 02);

6) sporto veiklos pajamos, įskaitant pajamas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su šia veikla, nesvarbu, ar jos išmokamos tiesiogiai sportininkui ar trečiajam asmeniui, veikiančiam sportininko vardu;

7) atlikėjų veiklos pajamos, įskaitant pajamas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su šia veikla, nesvarbu, ar jos išmokamos tiesiogiai atlikėjui ar trečiajam asmeniui, veikiančiam atlikėjo vardu;

8) pajamos, gautos už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, taip pat nekilnojamąjį daiktą, esantį Lietuvoje;

9) kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių pažeidimus.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 5 str. 4 d.