« Grįžti

Kaip metinį NPD gali prisitaikyti nenuolatinis Lietuvos gyventojas?

Atnaujinimo data: 2016-01-22
Ši informacija skelbiama:
[1.4.7] NPD, PNPD taikymas
Registracijos numeris   KD-6548

 

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, pageidaujantis pasinaudoti metiniu NPD, turi pateikti metinę nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaraciją (GPM309 formą), vadovaudamasis Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisyklėmis, kurios patvirtintos VMI prie FM viršininko 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. VA-82.

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijoje turi būti deklaruojamos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse gautos visos apmokestinamosios pajamos.

Kartu su deklaracija turi būti pateikti tos užsienio valstybės, kurios nuolatinis gyventojas yra deklaraciją teikiantis asmuo, mokesčių administratoriaus patvirtintas dokumentas apie jo per tą mokestinį laikotarpį, kurio deklaracija teikiama, gautas ir toje užsienio valstybėje apmokestintas pajamas. Jeigu per tą mokestinį laikotarpį nenuolatinis Lietuvos gyventojas negavo pajamų, nuo kurių užsienio valstybėje buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, prie deklaracijos jis turi pridėti užsienio valstybės mokesčių administratoriaus šį faktą patvirtinantį dokumentą.

Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui, kuriam yra taikytinas didesnis metinis NPD, jis pritaikomas pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, kurioje turi būti deklaruojamos tik iš šaltinio Lietuvoje gautos pajamos, susijusios su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais. Teisę į didesnį metinį NPD turintis gyventojas turi pateikti ją įrodančius dokumentus.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 20 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymas DĖL METINĖS NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM309 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMONr. VA-82