« Grįžti

Kurį laikotarpį taikomas papildomas NPD tėvams (įtėviams), kurių vyresni kaip 18 metų vaikai (įvaikiai) mokosi pagal bendrojo ugdymo programas ir kurį mėnesį papildomas NPD nebetaikomas?

Atnaujinimo data: 2017-12-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.7] NPD, PNPD taikymas
Registracijos numeris   KD-8282

Nuo 2018-01-01 papildomas NPD netaikomas.

Papildomas NPD, susijęs su vyresnių kaip 18 metų vaikų (įvaikių) mokymusi pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose arba profesinio mokymo įstaigose, tėvams (įtėviams) taikomas iki tol, kol jų vaikai baigia mokyklas.

Bendrojo ugdymo mokyklos baigimą patvirtina dokumentai (brandos atestatas ir pan.), kurie išduodami Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Tokie dokumentai išduodami ne vėliau kaip liepos mėnesį, todėl papildomas NPD liepos mėnesį dar taikomas. Nustojamas taikyti rugpjūčio mėnesį, t. y. papildomas NPD už auginamą vaiką yra taikomas atitinkamo mokestinio laikotarpio 7 mėnesius.

Papildomas NPD, susijęs su vyresnių kaip 18 metų vaikų (įvaikių) mokymusi pagal bendrojo ugdymo programas profesinio mokymosi įstaigose, tėvams (įtėviams) taikomas tol, kol vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programas.

1. Profesinio mokymo įstaigos mokinys pagal pagrindinio ugdymo programą mokosi dvejus mokslo metus, profesinę kvalifikaciją įgis po trejų mokslo metų. Papildomas NPD gali būti taikomas pirmaisiais ir antraisiais mokslo metais, t. y. tol, kol jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

2. Profesinio mokymo įstaigos mokinys pagal pagrindinio ugdymo programą mokosi vienerius mokslo metus, profesinę kvalifikaciją įgis po dvejų mokslo metų. Papildomas NPD gali būti taikomas pirmaisiais mokslo metais, t. y. tol, kol jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

Mokymosi pasiekimų dokumentai profesinio mokymo įstaigose išduodami ne vėliau kaip liepos mėnesį, todėl papildomas NPD tą mėnesį dar taikomas, nustojamas taikyti atitinkamo mokestinio laikotarpio rugpjūčio mėnesį.

Kai mokymasis bendrojo ugdymo mokyklose ar profesinio mokymo įstaigose nutraukiamas, papildomą NPD nustojama taikyti kitą mėnesį, einantį po mėnesio, kurį mokinys buvo išbrauktas iš mokinių sąrašo.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 20 str.