« Grįžti

Kuriems asmenims taikomas papildomas NPD?

Atnaujinimo data: 2017-12-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.7] NPD, PNPD taikymas
Registracijos numeris   KD-8303
 
Nuo 2018-01-01 papildomas NPD netaikomas.
 

Tėvams (įtėviams), auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) taikomas papildomas NPD (ši nuostata taikoma iki 2013-12-31).

Nuo 2014 metų papildomas NPD taikomas, jei vyresnis kaip 18 metų vaikas (įvaikis) mokosi pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose arba profesinio mokymo įstaigose ir

1) grupinio mokymosi forma kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu arba

2) grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, arba

3) pavienio  mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, arba

4) pavienio  mokymosi forma nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

Bendrojo ugdymo mokyklų sąrašą ir profesinio mokymo įstaigų sąrašą galima susirasti adresu www.aikos.smm.lt.

Papildomas NPD gali būti taikomas tik tuo atveju, jeigu gyventojai vaikus (įvaikius) augina. Kad papildomas NPD būtų taikomas, vien vaikų turėjimo aplinkybės nepakanka.

Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams papildomas NPD netaikomas.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 20 str. 8 d.