« Grįžti

Kurios pajamos, apskaičiuojant NPD, laikomos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, t. y. kas priskiriama pagrindiniam darbo užmokesčiui, priedams ir priemokoms?

Atnaujinimo data: 2013-12-01
Ši informacija skelbiama:
[1.4.7] NPD, PNPD taikymas
Registracijos numeris   KD-6680

 

Apskaičiuojant nuolatiniam Lietuvos gyventojui taikytiną mėnesio NPD, būtina atsižvelgti tik į visas kas mėnesį mokamas išmokas (pagrindinį darbo užmokestį, priedus ir priemokas), susijusias su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais.

Prie mėnesio darbo užmokesčio sumos, lemiančios darbuotojui taikytiną mėnesio NPD, priskiriama:

- darbo užmokestis, priedai, premijos (mėnesio, ketvirtinės, metinės),

- ligos pašalpa už pirmas dvi ligos dienas,

- kompensacija už nepanaudotas atostogas,

- išmokos už viršvalandinį darbą, darbą švenčių ir poilsio dienomis, nakties metu, už prastovos laiką,

- atlyginimas už atostogas,

- teisės aktų nustatytus dydžius viršijantys dienpinigiai,

- kiti papildomi uždarbiai, bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokami darbuotojui už jo atliktą darbą.

Taip pat prie mėnesio darbo užmokesčio sumos, lemiančios darbuotojui taikytiną mėnesio NPD, priskiriama:

- darbuotojo gauta nauda dėl beprocentinės paskolos,

- lengvatine kaina įsigyta produkcija,

- gyventojo naudai sumokėtos (apmokestinamos) gyvybės draudimo įmokos,

- darbuotojo gauta nauda už automobilio naudojimą asmeniniais tikslais.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 20 str. 4 d.