« Grįžti

Kuriuos dokumentus gyventojas turi pateikti dėl papildomo NPD taikymo?

Atnaujinimo data: 2017-12-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.7] NPD, PNPD taikymas
Registracijos numeris   KD-499

 

Nuo 2018-01-01 papildomas NPD netaikomas.

Tam, kad PNPD tėvams (įtėviams), kartu auginantiems vaikus (įvaikius), mokestiniu laikotarpiu būtų taikomas pagrįstai, jie darbdaviui turi pateikti ne tik prašymą taikyti PNPD, bet ir teisę į jį patvirtinančius dokumentus: vaikų gimimo ar įvaikinimo dokumentų nuorašus, pažymą apie šeiminę padėtį (išduotą Gyventojų registro tarnybos, pastatą eksploatuojančios ar kitos įstaigos), visų šeimos narių deklaruotą gyvenamąją vietą bei datą, teismo sprendimą ir pan., kurių pagrindu galima nustatyti vaiko (įvaikio) auginimo aplinkybes. Kai vaikas (įvaikis) yra vyresnis kaip 18 metų ir mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, pateikiama ir bendrojo lavinimo mokyklos išduota pažyma, kad vaikas (įvaikis) mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje.

Visas PNPD taikomas gyventojui, pateikusiam vaiko (įvaikio) gimimo dokumentų kopijas, pažymą iš mokyklos, jeigu vaikas (įvaikis) yra vyresnis kaip 18 metų ir mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, ištuokos liudijimą, teismo sprendimą arba teismo patvirtintą tėvų sutartį, kurioje nurodoma vaiko (įvaikio) gyvenamoji vieta. Jei teismo sprendimo nėra, asmuo gali pateikti pažymą (išduotą Gyventojų registro tarnybos, pastatą eksploatuojančios ar kitos įstaigos) apie šeiminę padėtį, šeimos narių deklaruotą gyvenamąją vietą ir datą. Pavyzdžiui, santuokos nenutraukęs asmuo, kurio sutuoktinis atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, turėtų pateikti įkalinimo įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, jog asmuo tam tikrą laikotarpį atlieka bausmę.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 20 str.