« Grįžti

Kuriai pajamų klasei priskiriamas autorinis atlyginimas?

Atnaujinimo data: 2018-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.1] Autoriniai atlyginimai
Registracijos numeris   KD-6585

 

1. Pajamos iš kūrybos, gautos pagal autorines sutartis iš Lietuvos vieneto, iš užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę bei iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę priskiriamos A klasės pajamoms.

Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas autorinį atlyginimą iš vykdomos tokios individualios veiklos gauna iš savo darbdavio, tai nuo 2018-01-01 priskiriama B klasės pajamoms (iki 2017-12-31 buvo priskiriama A klasės pajamoms).

Deklaruoti išskaičiuotą ir sumokėtą mokestį privalo išmokas išmokantis asmuo, nuo 2017-01-01 pateikdamas mėnesinę deklaraciją FR0572 (tik pagrindinį deklaracijos FR0572 lapą) bei metinę FR0573 ir jos priedą FR0573A.

Nuo 2018-01-01 išmokėtos išmokos deklaruojamos mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje bei metinėje GPM312 ir jos priede GPM312L.

Subjektas, išmokėjęs gyventojui autorinį atlyginimą, gyventojo prašymu per 10 darbo dienų turi išduoti pažymą apie apskaičiuotas išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį.

2. Pajamos iš kūrybos, gautos pagal autorines sutartis iš užsienio valstybių vienetų (ne per nuolatinę buveinę), esančių užsienyje, užsienio valstybių gyventojų (ne per nuolatinę bazę), įskaitant nuolatinių Lietuvos gyventojų gautas pajamas iš užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, priskiriamos B klasės pajamoms.

Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas autorinį atlyginimą iš vykdomos tokios individualios veiklos gauna ne iš darbdavio, tai priskiriama B klasės pajamoms. Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas gauna autorinį atlyginimą iš kito gyventojo, tai tokios pajamos bus priskiriamos B klasės pajamoms.

Pajamų mokestį nuo pajamų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, deklaruoja, apskaičiuoja ir sumoka pats nuolatinis Lietuvos gyventojas, pateikdamas metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 22 str. 2 d.