Kas yra laikoma renginiu?

Atnaujinimo data: 2019-08-19
Registracijos numeris   KD-1228   Renginiu, kurio dalyviams gali būti mokamos Taisyklėse numatytos kompensacijos, yra...

Kokio dydžio ir kokios išlaidos gali būti kompensuojamos?

Atnaujinimo data: 2019-08-14
Registracijos numeris   KD-1229   Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų pelno nesiekiančių vienetų...

Kuriais atvejais kompensuojamos išlaidos ar jų dalis gali būti apmokestinamos pajamų mokesčiu?

Atnaujinimo data: 2019-08-10
Registracijos numeris   KD-1258   Tuo atveju, kai renginio dalyvis nepateikia išlaidas patvirtinančių dokumentų arba kai...

Ar reikia deklaruoti pelno nesiekiančių vienetų kompensacijas?

Atnaujinimo data: 2019-08-08
Registracijos numeris   KD-1281   Pelno nesiekiančių vienetų kompensacijos, priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms pagal...

Ar pelno nesiekiantys vienetai privalo vesti renginių ir jų dalyvių pateikiamų dokumentų apskaitą?

Atnaujinimo data: 2017-08-30
Registracijos numeris   KD-1261 Pelno nesiekiantys vienetai, įregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka,...