« Grįžti

Ar pelno nesiekiantys vienetai privalo vesti renginių ir jų dalyvių pateikiamų dokumentų apskaitą?

Atnaujinimo data: 2017-08-30
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.12.1] Pelno nesiekiančių vienetų kompensacijos
Registracijos numeris   KD-1261

Pelno nesiekiantys vienetai, įregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, kompensuojantys Lietuvos Respublikoje ir užsienyje vykdomų renginių dalyviams kelionės, nakvynės, degalų įsigijimo, maitinimo ir dokumentų, susijusių su atvykimu/išvykimu, tvarkymo išlaidas, privalo pildyti laisvos formos žurnalą – įrašyti jame vykdomo renginio pavadinimą, konkretų renginio tikslą, datą ir vietą, renginio dalyvių, kuriems kompensuojamos kelionės, nakvynės, degalų įsigijimo, maitinimo ir dokumentų, susijusių su atvykimu/ išvykimu, tvarkymo išlaidos, vardus ir pavardes, asmens kodus, jiems kompensuojamų kelionės, nakvynės, degalų įsigijimo, maitinimo ir dokumentų, susijusių su atvykimu/išvykimu, tvarkymo išlaidų dydžius. Jeigu renginio dalyvis pateikia kelionės, nakvynės, degalų įsigijimo, maitinimo ir dokumentų, susijusių su atvykimu/išvykimu, tvarkymo išlaidas patvirtinančius dokumentus, žurnale taip pat įrašomi šie kiekvieno iš pateiktų dokumentų rekvizitai: data, numeris, paslaugos teikėjo pavadinimas, pinigų suma. Minėtąsias išlaidas kompensuojantys pelno nesiekiantys vienetai šiuos dokumentus saugo Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka.

Teisės aktai
LRS  LRV 2003-12-02 nutarimas Nr. 1515 „DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO"