Kaip darbuotojui kompensuojamos padidėjusios išlaidos, kai darbas yra atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais arba yra kilnojamojo pobūdžio?

Atnaujinimo data: 2017-08-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.4.1] Kitų įmonių
[1.4.8.12.2] Už darbą kelionėje, lauko sąlygomis
Registracijos numeris   KD-1220

 

Padidėjusių išlaidų kompensavimo būdą pasirenka ir nustato įmonės vadovas. Vienu metu gali būti taikomas tik vienas iš nurodytų padidėjusių išlaidų kompensavimo būdų, todėl įmonės vadovas pats turi įvertinti visas darbuotojo atliekamų darbų aplinkybes ir nustatyti vieną iš minėtų kompensavimo būdų:

Nuo 2017-07-01:

I.Komandiruočių išlaidų kompensavimas.

II.  Kompensavimas, nustatant kompensaciją už faktiškai dirbtą laiką. Kompensacijų mokėjimą bei dydį nustato Darbo kodekso 144 str. 8 d. "Darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką. Šių kompensacijų dydis negali viršyti 50 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio ir jos mokamos tuo atveju, kai darbuotojui nemokamos komandiruotės išlaidos". Darbas lauko sąlygomis yra prilyginamas kilnojamojo pobūdžio darbui. Atkreipiamas dėmesys, kad išmokant kompensacijas nereikia vertinti nustatytų dienpinigių normų ir išmokamas kompensacijas reikia lyginti tik su baziniu (tarifiniu) darbo užmokesčiu.

Laikotarpiu iki 2017-06-30:

I.Komandiruočių išlaidų kompensavimas.

II.  Kompensavimas, nustatant kompensaciją už faktiškai dirbtą laiką. Kompensacijų dydis ir mokėjimo tvarka yra nustatyta Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 116. Pagal šio aprašo nuostatas padidėjusios išlaidos gali būti kompensuojamos iki 50 proc. mėnesinės algos ar valandinio tarifinio atlygio, bet ne daugiau kaip tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje dienpinigių norma dirbant Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Finansų ministerijos patvirtinta komandiruočių į užsienį dienpinigių norma dirbant užsienyje.

Teisės aktai
LRS  LRV 2003-01-28 nutarimas Nr.116 „DĖL KOMPENSUOJAMŲ IŠMOKŲ DYDŽIO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO", 5 p.
LRS  LRV 2003-01-28 nutarimas Nr. 99 „DĖL KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ PAJAMŲ TVARKOS PATVIRTINIMO" III d.