« Grįžti

Kokio dydžio išlaidos gali būti kompensuojamos darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis?

Atnaujinimo data: 2017-08-08
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.12.2] Už darbą kelionėje, lauko sąlygomis
Registracijos numeris   KD-1210

 

Nuo 2017-07-01 kompensacijų mokėjimą bei dydį nustato Darbo kodekso 144 str. 8 d. "Darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką. Šių kompensacijų dydis negali viršyti 50 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio ir jos mokamos tuo atveju, kai darbuotojui nemokamos komandiruotės išlaidos". Atkreipiame dėmesį, kad darbas lauko sąlygomis yra prilyginamas kilnojamojo pobūdžio darbui.  Todėl tokia išmoka būtų laikoma išmokėta pagal Darbo kodekso 144 straipsnio 8 dalį.

1. Darbo užmokestis – atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį.
2. Darbuotojo darbo užmokestį sudaro:
1) bazinis (tarifinis) darbo užmokestis (valandinis atlygis arba mėnesinė alga);
2) papildoma darbo užmokesčio dalis, nustatyta šalių susitarimu ar mokama pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą;
3) priedai už įgytą kvalifikaciją;
4) priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;
5) premijos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu ar mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą;
6) premijos, darbdavio iniciatyva skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

Laikotarpiu iki 2017-06-30 kompensuojamų išmokų dydis ir mokėjimo tvarka reglamentuota Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003-01-28 nutarimu Nr. 116.

Kompensuojamų išmokų dydis ir mokėjimo tvarka taikomi darbuotojams, kurių darbo sutartyje nurodyta, kad darbas yra atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais arba yra kilnojamojo pobūdžio ir dėl to susidaro padidėjusios išlaidos.

Padidėjusios išlaidos gali būti kompensuojamos iki 50 procentų mėnesinės algos ar valandinio tarifinio atlygio už faktiškai dirbtą laiką, bet ne daugiau kaip LR Vyriausybės patvirtinta komandiruočių į užsienį dienpinigių norma dirbant užsienyje arba ne daugiau kaip tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje dienpinigių norma dirbant Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Kompensuojamos išmokos darbuotojams mokamos kartu su darbo užmokesčiu.

Pavyzdžiai

1. Kolektyvinėje darbo sutartyje darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio, nustatytas padidėjusių išlaidų kompensuojamasis dydis yra 50 proc. jų mėnesinės algos. Darbuotojui nustatytas mėnesinis atlyginimas 380 eurų. 2016 m. liepos mėn. darbuotojas faktiškai dirbo 15 dienų, 6 dienas sirgo. Darbuotojui už 15 darbo dienų faktiškai apskaičiuota mėnesinio atlyginimo suma 271,43 eurai.  Kadangi darbuotojas liepos mėn. dirbo Lietuvos Respublikos teritorijoje, tai darbuotojui kompensuojamų padidėjusių išlaidų suma už faktiškai dirbtą laiką negali viršyti Lietuvos Respublikos teritorijoje dienpinigių sumos 85,50 eurų (5,70 x 15 d. d.). Šiuo atveju darbuotojui už liepos mėn. faktiškai dirbtas dienas apskaičiuota padidėjusių išlaidų suma neturi viršyti 135,72 eurų (271,43 x 50 proc.). Jei įmonė darbuotojui sumokės padidėjusias išlaidas sumoje 85,50 Eur, tuomet išmokėta kompensacija, neviršijanti nustatyto dydžio (135,72 Eur), pajamų mokesčiu neapmokestinama.

2. Darbuotojui nustatytas mėnesinis atlyginimas 400 eurų. Kadangi jo darbas susijęs su važiavimais, tai šioms išlaidoms atlyginti darbo sutartyje jam nustatytas kompensuojamasis papildomoms išlaidoms dydis - 50 proc. mėnesinio atlyginimo. Darbuotojas birželio mėnesį dirbo Lietuvos Respublikos teritorijoje. Darbuotojui už 2016 m. birželį mėn. apskaičiuota mėnesinio atlyginimo suma – 400 eurų ir 50 proc. mėnesinio atlyginimo papildomoms išlaidoms kompensuoti 200 eurų. Kadangi komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje dienpinigių suma už faktiškai birželio mėn. dirbtas dienas yra 119,70 eurų (5,7 x 21 d. d.) tai, šiuo atveju, įmonė darbuotojui gali kompensuoti ne daugiau kaip 119,70 eurų papildomų išlaidų.

Teisės aktai
LRS  Darbo kodekso 144 str. 8 d.