Ar apmokestinama labdara ir parama?

Atnaujinimo data: 2015-12-17
Registracijos numeris   KD-1300 Nuo 2017-01-01 neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos ne tik  kaip labdara, bet ir kaip...

Kas gali būti labdaros ir paramos gavėjai?

Atnaujinimo data: 2015-12-17
Registracijos numeris   KD-1306   Labdaros gavėjais gali būti: 1) neįgalieji; 2) ligoniai; 3) vaikai našlaičiai...

Kada pripažįstama labdara?

Atnaujinimo data: 2015-03-16
Registracijos numeris   KD-1304 Labdara pripažįstama, kai ją teikia tik Lietuvos Respublikoje registruoti labdaros ir paramos...

Kur gali būti naudojama gauta parama?

Atnaujinimo data: 2014-03-16
Registracijos numeris   KD-1309   Pagal LPĮ 10 straipsnį paramos gavėjai gautą paramą  gali naudoti: 1) fiziniai...

Kuriuo atveju gautos lėšos negali būti naudojamos kaip parama?

Atnaujinimo data: 2014-03-16
Registracijos numeris   KD-1310   Kaip parama gauti Labdaros ir paramos įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti...