« Grįžti

Ar kazino, lošimų, lažybų ar totalizatoriaus punktai, bingo salonai, lošimo automatų salonai turi pranešti mokesčių administratoriui apie gyventojų laimėtus azartinių lošimų laimėjimus?

Atnaujinimo data: 2018-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.14] Laimėjimai (loterijų, azartinių lošimų)
Registracijos numeris   KD-1406

 

Lietuvos vienetas, užsienio vienetas, veikiantis per nuolatinę buveinę Lietuvoje, ir nenuolatinis Lietuvos gyventojas, veikiantis per nuolatinę bazę Lietuvoje, gyventojams išmokėtus azartinių lošimų ir loterijų laimėjimus privalo deklaruoti gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, metinės gyventojams išmokėtų išmokų deklaracijos  GPM312 formoje (iki 2017-12-31 išmokėtoms išmokoms naudojama FR0471 forma).

Deklaracija GPM312 teikiama iki kitų kalendorinių metų vasario 15 dienos.

FR0471 formos pažymą mokesčių administratoriui pateikti privaloma pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kito mokestinio laikotarpio vasario 1 dienos.

Deklaracijoje turi būti nurodytos didesnės kaip 1000 eurų ( iki 2014-12-31-3500 Lt )azartinių lošimų laimėjimų ar loterijų laimėjimų išmokos (pinigais ar natūra), išmokėtos per 2015 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius. Mažesni kaip 1000 eurų (iki 2014-12-31- 3500 Lt) vertės prizai ir laimėjimai minėtoje deklaracijoje gali būti nenurodomi. Pavyzdžiui, lošimų organizatorius per mokestinius metus gyventojui tris kartus išmokėjo 1 200 litų dydžio laimėjimus. Nors per metus laimėjimų suma ir viršija 1000  eurų (iki 2014-12-31- 3500 Lt) ribą, pateikti šių duomenų nereikia, nes kiekviena iš išmokų yra mažesnė nei 1000  eurų (iki 2014-12-31- 3500 Lt).


Deklaracijoje turi būti nurodytos gyventojams išmokėtos vienkartinės loterijų laimėjimų (pinigais ir/ar natūra) didesnės kaip  1000  eurų (iki 2014-12-31- 3500 Lt) loterijų laimėjimų (pinigais ir/ar natūra) sumos.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-08-29 įsakymas Nr. V-238 „DĖL GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PAGAL MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKĄ PRISKIRIAMŲ B KLASĖS PAJAMOMS, PAŽYMOS FR0471 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"