« Grįžti

Kas yra loterijos laimėjimas ir kaip jis apmokestinamas?

Atnaujinimo data: 2017-01-21
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.14] Laimėjimai (loterijų, azartinių lošimų)
Registracijos numeris   KD-1314

 

Loterijos laimėjimas pagal nustatytas taisykles organizuoto žaidimo žaidėjo (asmens, įsigijusio loterijos bilietą) išloštas piniginis arba daiktinis laimėjimas.

Neapmokestinami loterijų laimėjimai gauti iš loterijų organizavimo licencijas turinčių vienetų (žiūrėti nuorodą), kurie Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos.

Loterijų laimėjimai gauti iš vienetų, kurie nemoka mokesčio nuo loterijų apyvartos, neapmokestinami, jei laimėjimo vertė ne didesnė kaip 200 eurų (iki 2014-12-31- 700 Lt) ir kurie iš to paties asmens gauti ne daugiau kaip šešis kartus per mokestinį laikotarpį.  

Neapmokestinami loterijų laimėjimai, jeigu juos išmoka Europos ekonominės erdvės valstybių narių vienetai, kurie šių valstybių teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos.

Ne didesni kaip 3000 eurų (iki 2014-12-31- 3500 Lt) loterijų laimėjimai, gauti iš Europos ekonominės erdvės valstybių (nuo 2015-01-01 išskyrus gautus iš Lietuvos) vienetų, kurie šių valstybių teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos yra nedeklaruojami, o jei viršija 3000 eurų (iki 2014-12-31- 3500 Lt), tai deklaruojami Metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje.

Loterijų laimėjimai, gauti iš tų vienetų, kurie nėra mokesčio nuo loterijų apyvartos mokėtojai, apmokestinami tuo atveju, jei laimėjimas viršija 200 eurų (iki 2014-12-31- 700 Lt) arba iš to paties asmens gaunamas daugiau kaip šeštą kartą per mokestinį laikotarpį. Loterijų laimėjimai pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriami B klasės pajamoms ir pajamų mokestį nuo šių pajamų deklaruoja, apskaičiuoja ir sumoka pats gyventojas, pateikdamas metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

Loterijų laimėjimai, priskirti gyventojo apmokestinamosioms pajamoms, apmokestinami taikant 15 proc.  pajamų mokesčio tarifą.

Loterijų organizavimo licencijas turinčios įmonės

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 6 str., 17 str. 1 d. 38, 40 p., 22 str. 2 d.