Kokio dydžio turi būti azartinių lošimų ar loterijų laimėjimai, kad juos gavęs gyventojas privalėtų teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją?

Atnaujinimo data: 2018-01-21
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.14] Laimėjimai (loterijų, azartinių lošimų)
Registracijos numeris   KD-1401

 

Nuolatinis Lietuvos gyventojas metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje privalo deklaruoti:

– azartinių lošimų laimėjimus (kai skirtumas tarp laimėtų ir įmokėtų sumų yra teigiamas),

- loterijų laimėjimus, kurių suma (vertė) per mokestinį laikotarpį  yra didesnė už 3000 eurų  (jeigu juos išmoka Europos ekonominės erdvės valstybių narių vienetai (išskyrus Lietuvos), kurie šių valstybių teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos) ;

- loterijų laimėjimus kuriuos išmoka vienetai, nemokantys mokesčio nuo loterijų apyvartos.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 27 str.
LRS  VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2009 m. gruodžio 15 d. Nr. VA-96,1 priedas