« Grįžti

Kurią formą gyventojas turi užpildyti deklaruodamas gautus laimėjimus?

Atnaujinimo data: 2017-10-03
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.14] Laimėjimai (loterijų, azartinių lošimų)
Registracijos numeris   KD-1404

 

Gauti prizai, laimėjimai deklaruojami užpildant Metinės pajamų deklaracijos formą ir jos atitinkamą priedą. Prizai ir laimėjimai, priskirti neapmokestinamosioms pajamoms, nurodomi GPM308N priede, o priskirti apmokestinamosioms pajamoms – GPM308P priede. Piniginiai ar daiktiniai loterijų laimėjimai, kurių bendra suma  (vertė)  yra didesnė kaip 3000 eurų , gauti iš Europos ekonominės  erdvės  valstybių vienetų (išskyrus gautus iš Lietuvos), kurie šių valstybių teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos, deklaruojami deklaracijos GPM308N priede.

Piniginiai ar daiktiniai loterijų laimėjimai, gauti iš Lietuvos vienetų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos nedeklaruojami.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 27 str.
LRS  VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2009 m. gruodžio 15 d. Nr. VA-96