Ar apmokestinamos palūkanos, gautos už indėlius užsienio banke?

Atnaujinimo data: 2015-12-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.15] Palūkanos
Registracijos numeris   KD-2172

 

Galioja nuo 2014-01-01:

Neapmokestinamos pajamų mokesčiu:

- palūkanos, už užsienio valstybių bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius, jeigu sutartys dėl indėlių sudarytos nuo 2014 sausio 1 d. ir jeigu gautų palūkanų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 500 eurų (nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 - 3000 eurų, iki 2014-12-31 - 10 000 Lt),  jeigu palūkanų  už indėlius suma viršija  500 eurų (nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 - 3000 eurų; iki 2014-12-31 - 10 000 Lt) per mokestinį laikotarpį, tai apmokestinama viršijanti suma 15 proc. pajamų mokesčio tarifu);

- palūkanos, gautos už Europos ekonominės erdvės valstybėse bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius, jeigu sutartys dėl indėlių sudarytos iki 2013 gruodžio 31 d.

Pastaba. Apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčio tarifu visa gauta minėtų palūkanų suma, jei ji gauta iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, ar gyventojų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėje teritorijoje.

Galioja iki 2013-12-31:

Neapmokestinamos Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse gautos palūkanos už jų bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius.

Palūkanos, gaunamos už laikomus indėlius ne Europos ekonominės erdvės valstybių narių bankuose ir kitose kredito įstaigose, apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu.

Laikotarpiu nuo 2003-01-01 iki 2006-12-31 neapmokestinamos palūkanos, gautos už Lietuvos banko licencijas turinčiose banko ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius. Palūkanos, gautos už užsienio banke laikomus indėlius, priskiriamos B klasės apmokestinamosioms pajamoms, kurias gyventojas privalo deklaruoti iki kitų metų gegužės 1 d. pateikdamas metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 17 str. 1 d. 20, 22 p.