« Grįžti

Ar nenuolatinio Lietuvos gyventojo gautos palūkanos yra pajamų mokesčio objektas?

Atnaujinimo data: 2014-01-01
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.15] Palūkanos
Registracijos numeris   KD-1455

 

Taikoma apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas:

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektu laikomos ne per nuolatinę bazę gautos palūkanos, kurių šaltinis yra Lietuvoje. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuo 2014 m. sausio 1 d. gautos palūkanos už Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius nelaikomos pajamų mokesčio objektu, todėl neapmokestinamos pajamų mokesčiu.

      Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas yra palūkanų pajamos iš bet kokios rūšies skolinių įsipareigojimų, (įskaitant vertybinius popierius, obligacijas, taip pat su tais skoliniais įsipareigojimais susijusias priemokas bei premijas ir palūkanas už indėlius), t.y.:

1. Palūkanos, gautos pagal sutartis, iš kurių kyla skoliniai įsipareigojimai (pvz., palūkanos, gautos paskolos, pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarčių pagrindu). Apmokestinant palūkanas neatsižvelgiama į tai, kokia forma sudarytos sutartys: žodžiu, raštu ar kitokia sutartį sudarančių asmenų valios išreiškimo forma.

2. Palūkanos, gautos už vertybinius popierius (išskyrus palūkanas už Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius). Jei vertybinis popierius (išskyrus Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius) patvirtina dokumento turėtojo – gyventojo teisę gauti iš emitento (dokumentą išleidusio asmens) palūkanas, tai tokios palūkanos yra gyventojo pajamų mokesčio objektas.

3. Su skoliniais įsipareigojimais susijusios priemokos bei premijos. Su skoliniais įsipareigojimais susijusiomis priemokomis ir premijomis laikomos bet kokios su skoliniais įsipareigojimais susijusių sandorių pagrindu gautos sumos (nesvarbu, kaip jos yra pavadintos), didesnės už skolinio įsipareigojimo ir palūkanų sumą (jei palūkanos yra nustatomos), pvz., su skoliniais įsipareigojimais susijusioms priemokoms priskiriamos obligacijų arba kitų skolos vertybinių popierių išleidimo ar išpirkimo momentu kreditoriui išmokamos sumos, viršijančios to vertybinio popieriaus įsigijimo kainą ir tokiam vertybiniam popieriui tenkančias palūkanas.

Sankcijos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar pavėluotą vykdymą (delspinigiai, baudos), sumos, išmokamos už suteiktas garantijas, bei atlyginimai, išmokami už su skoliniu įsipareigojimu susijusias paslaugas, dėl kurių kreditorius patyrė su skoliniu įsipareigojimu susijusių papildomų išlaidų, su skoliniais įsipareigojimais susijusiomis priemokomis nelaikomos.

4. Indėlių palūkanos.

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje gaunamos palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius, laikomos turinčiomis šaltinį Lietuvoje ir atitinkamai yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas, jeigu jas išmoka nuolatinis Lietuvos gyventojas, Lietuvos vienetas, užsienio vienetas per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinis Lietuvos gyventojas per jo nuolatinę bazę Lietuvoje.

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, Lietuvos vieneto, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje gautos palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius, yra priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių pajamų mokestį apskaičiuoja, išskaičiuoja ir į Lietuvos Respublikos biudžetą sumoka tas palūkanas išmokantys asmenys Nuo nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtų palūkanų, kurios pagal GPMĮ 17 str. 1 dalies 20-1, 21 ir 22 punktų nuostatas priskiriamos neapmokestinamoms pajamoms, pajamų mokestis neturi būti išskaičiuotas. Nuo nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokamų palūkanų, kurios pagal GPMĮ 17 str. 1 dalies 20 punkto nuostatas neapmokestinamos pajamų mokesčiu, pajamų mokestis mokestiniu laikotarpiu turi būti išskaičiuojamas. GPMĮ 17 str. 1 dalies 20 punkte palūkanoms (išskyrus palūkanas už Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius) nustatytą pajamų mokesčio lengvatą nenuolatinis Lietuvos gyventojas gali prisitaikyti tik mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, pateikęs metinę pajamų mokesčio deklaraciją.   

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 5 str. 4 d.