« Grįžti

Ar palūkanų, gautų už paskolas, kurios viršija tikrąją rinkos kainą (kai gyventojas paskolas suteikia asmeniui, susijusiam su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais), dydis nustatomas paskolos suteikimo momentu?

Atnaujinimo data: 2013-07-13
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.15] Palūkanos
Registracijos numeris   KD-7177

 

Nuo 2014-01-01 palūkanos, gautos už suteiktas paskolas įmonėms ir gyventojams, apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu, pajamų mokestis apskaičiuojamas nuo visos gautų palūkanų sumos.

Laikotarpiu iki 2013-12-31 vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalies 19 punktu, pajamų mokesčiu neapmokestinamos palūkanos, gautos už suteiktas paskolas, kurias gyventojas suteikia asmeniui, susijusiam su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jeigu už šias paskolas toks asmuo gyventojui moka palūkanas, neviršijančias tikrosios rinkos kainos ir jeigu paskolos pradėtos grąžinti ne anksčiau kaip po 366 dienų po paskolos suteikimo dienos.

Atsižvelgiant į tai, kad palūkanų dydis aptariamas paskolos sutarties sudarymo metu, palūkanų dydis lyginamas su sutarties pasirašymo (pratęsimo, pakeitimo) dieną buvusia palūkanų tikrąja rinkos kaina. Jeigu sutartyje aptartas palūkanų dydis sutarties pasirašymo (pratęsimo, pakeitimo) metu yra didesnis už tikrąją rinkos kainą, visa išmokėta palūkanų suma yra apmokestinamosios pajamos.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 17 str. 1 d. 19 p.