« Grįžti

Ar privalo išmokas išmokantis asmuo deklaruoti išskaičiuotą ir sumokėtą mokestį?

Atnaujinimo data: 2013-07-13
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.15] Palūkanos
Registracijos numeris   KD-1447

Nuo 2014-01-01:

Nuolatinių Lietuvos gyventojų gautos palūkanos iš Lietuvos vieneto, iš užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę bei iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę, priskiriamos B klasės pajamoms.

 Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos palūkanos už kitam gyventojui suteiktą paskolą, yra priskiriamos A klasės pajamoms.

Iki 2013-12-31: Nuo A klasės pajamų mokestį apskaičiuoti, išskaičiuoti, sumokėti ir deklaruoti išmokėtas pajamas bei pajamų mokestį privalo išmokas išmokantys subjektai, pateikdami mėnesinę (FR0572 forma) deklaraciją.

Palūkanos, gautos iš Lietuvos vieneto, užsienio vieneto nuolatinės buveinės, užsienio vieneto filialo, ar atstovybės, įsteigtų LR įstatymų nustatyta tvarka, bei nesančių nuolatine buveine, nuolatinio Lietuvos gyventojo, nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę, priskiriamos A klasės pajamoms.

Jei išmokėtos palūkanos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, o išmokėta suma viršija 10 000 Lt  išmokantys subjektai tokią išmoką turi deklaruoti metinėje (FR0573 forma) deklaracijoje.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 24 str. 1 d.
LRS  GPMĮ 22 str. 2 d. 1 p.