Ar už akcininko suteiktą paskolą išmokėtos įmonės palūkanos apmokestinamos GPM, jeigu paskola buvo suteikta skirtingais laikotarpiais (2010 m. ir 2011 m.) ir skirtingomis palūkanų normomis (2010 m. apskaičiuotos tikrąją rinkos kainą viršijančios palūkanos, 2011 m. – apskaičiuotos tikrąją rinkos kainą neviršijančios palūkanos)?

Atnaujinimo data: 2012-04-25
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.15] Palūkanos
Registracijos numeris   KD-7633

 

Galioja iki 2013-12-31:

Pagal Civilinio kodekso 6.870 straipsnio 2 dalį, paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų ar daiktų perdavimo momento. Atsižvelgiant į tai, kad pinigai buvo paskolinti skirtingais laikotarpiais, laikoma, kad buvo suteiktos dvi paskolos (viena 2010 m., kita – 2011 m.). Atitinkamai 366 d. terminai skaičiuojami nuo abiejų paskolų suteikimo datos.

Palūkanų už pirmąją (2010 m.) paskolą daliai, apskaičiuotai už laikotarpį nuo paskolos suteikimo iki pratęsimo momento, GPMĮ 17 str. 1 d. 19 punkto lengvata negali būti taikoma, nes akcininkui buvo mokamos tikrąją rinkos kainą viršijančios palūkanos. Nuo sutarties pratęsimo momento apskaičiuotos palūkanos neapmokestinamos kaip neviršijančios tikrosios rinkos kainos, jeigu nuo jos suteikimo iki grąžinimo pradžios yra praėjusios ne mažiau kaip 366 dienos.

Pažymėtina, kad GPMĮ 17 str. 1 d. 19 punkte nustatyta lengvata gali būti taikoma palūkanoms už antrąją (2011 m. suteiktą) paskolą, jeigu paskola bus (buvo) pradėta grąžinti ne anksčiau kaip po 366 dienų.

Teisės aktai
LRS  GPM įstatymo 17 str. 1 d. 19 p.