« Grįžti

Kurios gyventojo iš užsienio valstybių gautos palūkanos neapmokestinamos pajamų mokesčiu?

Atnaujinimo data: 2015-12-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.15] Palūkanos
Registracijos numeris   KD-2171

 

Galioja nuo 2014-01-01:

Pajamų mokesčiu neapmokestinamos :

- palūkanos už užsienio valstybių vyriausybių, taip pat politinių ar teritorijos administracinių padalinių, vietos valdžios ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu ne nuosavybės vertybiniai popieriai įsigyti nuo 2014 sausio 1 d. ir jeigu gautų palūkanų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 500 eurų  (nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 - 3000 eurų; iki 2014-12-31 -10 000 Lt);

- palūkanos už Europos ekonominės erdvės valstybių vyriausybių, taip pat Europos ekonominės erdvės valstybių politinių ar teritorijos administracinių padalinių vertybinius popierius, įsigytus iki 2013 gruodžio 31 d.;

- palūkanos už užsienio valstybių bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius, jeigu sutartys dėl indėlių sudarytos nuo 2014 sausio 1 d. ir jeigu gautų palūkanų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 500 eurų  (nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 -3000 eurų; iki 2014-12-31 -10 000 Lt);

- palūkanos, gautos už Europos ekonominės erdvės valstybėse bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius, jeigu sutartys dėl indėlių sudarytos iki 2013 gruodžio 31 d.;

- palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu už šiuos ne nuosavybės vertybinius popierius asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jam moka didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių ne nuosavybės vertybinių popierių turėtojams), jeigu ne nuosavybės vertybinius popieriai įsigyti nuo 2014 sausio 1 d. ir jeigu gautų palūkanų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 500 eurų  (nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 - 3000 eurų; iki 2014-12-31 -10 000 Lt).

Gyventojo iš tikslinių teritorijų gautoms aukščiau išvardintoms palūkanoms pajamų mokesčio lengvata netaikoma, t. y. jos apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Galioja iki 2013-12-31:

Pajamų mokesčiu neapmokestinamos:

1) palūkanos, kurias gyventojas gavo už užsienio vienetams ar užsienio valstybės gyventojams suteiktas paskolas, jeigu:

- paskolos teikėjas su paskolos gavėjais nėra susijęs darbo santykiais (o jeigu susijęs, tai mokamos palūkanos neturi viršyti tikrosios rinkos kainos), ir

- paskolos pradėtos grąžinti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo paskolos suteikimo dienos;

2) palūkanos, kurias gyventojas gavo už užsienio vienetams suteiktas paskolas, jeigu:

- paskolos teikėjas nėra tokių vienetų dalyvis (o jeigu yra dalyvis, tai mokamos palūkanos neturi viršyti tikrosios rinkos kainos), ir

- paskolos pradėtos grąžinti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo paskolos suteikimo dienos;

3) palūkanos, kurias gyventojas gavo už vertybinius popierius, jeigu:

- šie vertybiniai popieriai pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo vertybinių popierių išleidimo dienos (ši nuostata taikoma visų rūšių vertybiniams popieriams, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybių (nuo 2007-01-01 – Europos ekonominės erdvės valstybių narių vyriausybių, taip pat Europos ekonominės erdvės valstybių narių politinių ar teritorijos administracinių padalinių) vertybinius popierius, kuriems GPMĮ 17 str. 1 d. 21 punkte nustatyta apmokestinimo lengvata, t. y. nesvarbu, po kiek dienų šie vertybiniai popieriai pradėti išpirkti), ir

- tokie vertybiniai popieriai yra išleisti užsienio vienetų, su kuriais palūkanų gavėjas nėra susijęs darbo santykiais (o jeigu susijęs, tai mokamos palūkanos neturi būti didesnės negu kitiems tokių vertybinių popierių turėtojams mokamos palūkanos).

Pvz., Gyventojas turi įsigijęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių ir Ukrainos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių. Vadovaujantis GPMĮ 17 str. 1 d. 21 punktu už Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius gyventojo gautos palūkanos pajamų mokesčiu neapmokestinamos, o palūkanos, gautos už Ukrainos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius, priskiriamos gyventojo neapmokestinamosioms pajamoms pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 20 punktą tik tuo atveju, jeigu šie vertybiniai popieriai pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo jų išleidimo dienos.

Gyventojo iš tikslinių teritorijų gautoms aukščiau išvardintoms palūkanoms pajamų mokesčio lengvata netaikoma, t. y. jos apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Teisės aktai
LRS  LR Finansų ministro 2001-12-22 įsakymas Nr. 344 „DĖL TIKSLINIŲ TERITORIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  GPMĮ 17 str. 1 d. 20-21 p.