Koks teisės aktas reglamentuoja gyventojo pajamų, gautų natūra, įvertinimą?

Atnaujinimo data: 2016-01-26
Registracijos numeris   KD-675   Pajamų, gautų natūra, įvertinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m....

Kuriais atvejais laikoma, kad gyventojas gavo pajamų natūra?

Atnaujinimo data: 2016-01-24
Registracijos numeris   KD-7377   Gyventojo gautas turtas ar paslaugos laikomi pajamomis natūra tik tuo atveju, jeigu: –...

Kaip apskaičiuojama pajamų natūra vertė pagal tikrąją rinkos kainą?

Atnaujinimo data: 2016-01-05
Registracijos numeris   KD-8785   Apskaičiuojant gyventojo pajamas, gautas natūra, pagal tikrąją rinkos kainą, ši sąvoka turi...

Kokios pajamos yra laikomos pajamomis natūra ir pripažįstamos gyventojo gauta nauda?

Atnaujinimo data: 2015-12-03
Registracijos numeris   KD-6690   2010 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais   pajamomis natūra yra pripažįstama...

Kas apskaičiuoja pajamų natūra vertę?

Atnaujinimo data: 2015-03-16
Registracijos numeris   KD-681   Nesvarbu, ar pajamos gautos pinigais, ar natūrine forma, pagal GPMĮ 22 straipsnio nuostatas,...