« Grįžti

Ar pajamomis natūra yra pripažįstama gyventojo gauta nauda, kai kitam asmeniui priklausantis automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais?

Atnaujinimo data: 2015-01-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.16.1.2] Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais
Registracijos numeris   KD-7075

 

Naudojimasis kitam asmeniui priklausančiu automobiliu netampa gyventojų pajamų mokesčio objektu, kai toks naudojimasis yra pagrįstas išimtinai asmeniniais santykiais (draugyste, kaimynyste, giminyste ir pan.). Apmokestinimo pajamų mokesčiu klausimas kyla tik tuo atveju, kai pats turto suteikimas naudotis asmeniniais tikslais yra vertinamas kaip gauta nauda (pajamos), t. y. kai naudos atsiradimas sąlygotas natūra davėjo ir gavėjo tam tikrais ekonominiais interesais, santykiais, susijusiais su darbine ar panašia veikla bei dėl sandorių įtakos.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 9 str.
LRS  LR finansų ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1K-162 „DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ NATŪRA, ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO "