« Grįžti

Ar pripažįstama, kad gyventojas gauna pajamų natūra, kai jis asmeninį automobilį nuomoja ar pagal panaudos sutartį perduoda įmonei naudoti darbo reikalams ir tas gyventojas turi galimybę šį automobilį naudoti taip pat asmeniniais tikslais (po darbo, laisvadieniais ir pan.)?

Atnaujinimo data: 2017-06-14
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.16.1.2] Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais
Registracijos numeris   KD-6769

 

Situacija: Gyventojas savo asmeninį automobilį pagal panaudos sutartį perdavė darbdaviui. Darbdavys tuo automobiliu tam pačiam darbuotojui leidžia naudotis po darbo. Ar įmonė gali, apskaičiuojant pajamas natūra (remontą, draudimą, kurą ir pan.) apskaičiuoti pagal Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr.1K-162 (toliau - Tvarkos aprašas),  5 punkte nustatytą būdą, per mėnesį gautą naudą vertinant automobilio tikrosios rinkos kainos procentine dalimi – 0,75 proc.? 

Atsakymas: Tuo atveju, kai gyventojas asmeninį automobilį nuomoja ar pagal panaudos sutartį perduoda įmonei naudoti darbo reikalais ir tas gyventojas turi galimybę šį automobilį naudoti taip pat asmeniniais tikslais (po darbo, laisvadieniais ir pan.), pats automobilio naudojimas nelaikomas gyventojo pajamomis, gautomis natūra. Laikoma, kad šio gyventojo pajamos natūra yra įmonės apmokėtų automobilio eksploatavimo, remonto, draudimo išlaidų dalis, proporcingai tenkanti naudojant automobilį ne darbo reikalais. Šios pajamos natūra įvertinamos pagal pajamų, gautų natūra, įvertinimo Tvarkos aprašo 2 arba 3 punktą.

Atsižvelgiant į tai, kad pateiktu atveju gyventojas po darbo asmeniniams poreikiams tenkinti naudoja ne kitam asmeniui, o jam pačiam priklausantį automobilį, apskaičiuojant pajamų, gautų natūra (remontą, draudimą, kurą ir pan.), vertę, Tvarkos aprašo 5 punktas netaikytinas.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 9 str.
LRS  LR Finansų ministro 2009-05-19 įsakymas Nr. 1K-162 „DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ NATŪRA, ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"