« Grįžti

Ar reikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti nuomos tikrąją rinkos kainą, jeigu darbuotojas naudojasi įmonės automobiliu asmeniniais tikslais ir pajamas natūra skaičiuoja pagal rinkos nuomos kainą?

Atnaujinimo data: 2014-12-11
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.16.1.2] Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais
Registracijos numeris   KD-6771

 

LR finansų ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1K-162 patvirtinto Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo 4 punkte nustatyta, kad gyventojo per mėnesį gautos pajamos natūra, kai įmonė jam suteikia nemokamai ar lengvatine kaina naudotis (neperduodant nuosavybėn) ilgalaikiu turtu (įskaitant automobilį, jeigu pasirenkamas šiame punkte nustatytas būdas), įvertinamos paskutinę mėnesio dieną tokio turto nuomos tikrąja rinkos kaina. Kiekvieną kartą iš naujo nustatinėti nuomos tikrąją rinkos kainą nebūtina, tačiau reikėtų pasidomėti atitinkamo turto nuomos kainų svyravimais rinkoje. Esant atitinkamo ilgalaikio turto nuomos kainų pasikeitimams, šį kaina turėtų būti nustatoma iš naujo.

Teisės aktai
LRS  LR finansų ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1K-162 „DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ NATŪRA, ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO "