« Grįžti

Ar skaičiuojant pajamas natūra už įmonei priklausančio automobilio naudojimą, papildomai reikia skaičiuoti naudą nuo automobilio eksploatavimo išlaidų, remonto bei degalų išlaidų?

Atnaujinimo data: 2015-01-23
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.16.1.2] Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais
Registracijos numeris   KD-7099

 

Šios nuostatos  taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2010 metų ir vėlesnių laikotarpių pajamas:

Taikant  LR finansų ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1K-162 patvirtinto Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas)  4 punkte nurodytą vertinimo būdą, jame nustatytas naudos apskaičiavimo dydis apima automobilio eksploatavimo išlaidas, plovimą, remontą, draudimą ir pan., todėl papildomai nuo tokių išlaidų gyventojo nauda neskaičiuojama. Įmonės apmokėti degalai, sunaudoti asmeniniais tikslais, turi būti vertinami atskirai, pagal tvarkos Aprašo 2 punktą, t. y. pajamų natūra davėjo patirtomis išlaidomis šiam kurui įsigyti.

Taikant   Aprašo  5 punkte nurodytą vertinimo būdą, jame nustatytas naudos apskaičiavimo dydis – 0,75  proc. automobilio tikrosios rinkos kainos apima automobilio eksploatavimo išlaidas, plovimą, remontą, draudimą, sunaudotų degalų išlaidas ir pan., todėl papildomai nuo tokių išlaidų gyventojo nauda neskaičiuojama.

Jeigu pajamų natūra davėjas jokių gyventojo asmeniniais tikslais naudojantis suteiktu automobiliu sunaudotų degalų išlaidų neapmoka, tai gyventojo natūra gauta nauda įvertinama vietoj 0,75 proc. normos taikant 0,70 proc. automobilio tikrosios rinkos kainos.

Teisės aktai
LRS  LR finansų ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1K-162 „DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ NATŪRA, ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO "