« Grįžti

Kada turi būti sumokėtas pajamų mokestis, apskaičiuotas nuo pajamų natūra už automobilio naudojimąsi asmeniniais tikslais, kai įmonė darbo užmokestį darbuotojui sumoka ne laiku?

Atnaujinimo data: 2015-03-01
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.16.1.2] Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais
Registracijos numeris   KD-7151

 

1 situacija

Įmonės darbuotojas asmeniniais tikslais naudojasi įmonei priklausančiu automobiliu, t. y. jis gauna pajamų natūra, kurios turi būti įvertintos pagal Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo 4 ar 5 punktus. Įmonė darbuotojui apskaičiuoja darbo užmokestį ir pajamas natūra už automobilio naudojimąsi 2015 m. sausio mėnesį. Darbo užmokestį už sausio mėnesį įmonė išmoka 2015 m. vasario 8 dieną. Kada turi būti sumokėtas pajamų mokestis nuo pajamų natūra, apskaičiuotų už automobilio naudojimąsi asmeniniais tikslais?

Atsakymas. Šiuo atveju pajamų mokestis nuo už sausio mėnesį apskaičiuoto viso darbo užmokesčio (kurio dalimi yra ir pajamos natūra) į biudžetą turi būti sumokėtas iki 2015 metų vasario 15 dienos.

2 Situacija

Įmonės darbuotojas asmeniniais tikslais naudojasi įmonei priklausančiu automobiliu, t. y. jis gauna pajamų natūra, kurios turi būti įvertintos pagal Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo 4 ar 5 punktus. Įmonė darbuotojui apskaičiuoja darbo užmokestį ir pajamas natūra už automobilio naudojimąsi 2015 m. sausio mėnesį. 2015 metų vasario 8 d. įmonė neišmoka darbo užmokesčio už sausį dėl lėšų trūkumo. Kada turi būti sumokėtas pajamų mokestis nuo pajamų natūra, apskaičiuotų už automobilio naudojimąsi asmeniniais tikslais?

Atsakymas. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 23 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jeigu įmonė darbo užmokestį moka dalimis ir paskutinė darbo užmokesčio už atitinkamą mėnesį dalis neišmokėta per mėnesio, einančio po mėnesio, už kurį mokamas darbo užmokestis, 10 darbo dienų, tai laikoma, kad pajamų mokestį į biudžetą įmonė privalo sumokėti iki mėnesio, už kurį mokamas darbo užmokestis, 15 dienos (jeigu paskutinė išmoka išmokėta iki to mėnesio 15 dienos) arba iki to mėnesio paskutinės dienos (jeigu paskutinė išmoka išmokėta po to mėnesio 15 dienos).

Todėl šiame klausime nurodytu atveju pajamų mokestis nuo pajamų natūra į biudžetą turi būti sumokėtas iki 2015 metų sausio 31 dienos, kadangi pagal išmokos esmę, darbuotojo nauda, gauta dėl naudojimosi tarnybiniu automobiliu asmeninėms reikmėms, laikytina darbo užmokesčio dalimi, išmokėta iki sausio mėnesio paskutinės dienos.

3 Situacija

Jeigu darbo užmokestį už 2015 m. gruodžio mėnesį įmonė išmokės 2016 m. sausio mėnesio pirmosiomis dienomis, pajamų mokestis nuo 2015 m. gruodžio mėnesį naudojantis tarnybiniu automobiliu gautų pajamų natūra kaip nuo darbo užmokesčio dalies, išmokėtos iki gruodžio mėnesio paskutinės dienos, remiantis GPMĮ 23 str. 1 dalies nuostatomis, turės būti išskaičiuotas ir į biudžetą sumokėtas iki 2015 m. gruodžio 31 dienos.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 23 str.